Artykuły i pubilikacjePróchnica
<p class="western"></p><p class="western"></p><p align="center" class="western"><span style="color: #00000a;"><span><strong>INFORMACJE NA TEMAT PR&Oacute;CHNICY </strong></span></span></p><p align="center" class="western"><strong style="color: #00000a;">Pr&oacute;chnica zęb&oacute;w</strong></p><p align="left"><span style="color: #00000a;">Pr&oacute;chnica zęb&oacute;w jest chorobą przewlekłą, w kt&oacute;rej na skutek działania kwas&oacute;w pochodzących&nbsp;</span></p><p align="justify" class="western"><span style="color: #00000a;"><span><span lang="pl-PL">z fermentacji węglowodan&oacute;w dostarczanych w diecie przez bakterie jamy ustnej następuje zlokalizowane zniszczenie podatnych tkanek twardych zęba. Zjawisko to prowadzi do utraty substancji mineralnej zęba i w konsekwencji do rozwoju pr&oacute;chnicy. </span></span></span><span style="color: #00000a;"><span><span lang="pl-PL"><strong>Pr&oacute;chnica jest najczęściej występującą chorobą przewlekłą na świecie: dotyka 80% populacji</strong></span></span></span><span style="color: #00000a;"><span><span lang="pl-PL"> &ndash; w niekt&oacute;rych rejonach występowanie choroby jest częstsze, niż w innych. Wczesne etapy rozwoju pr&oacute;chnicy <br />(tzw. pr&oacute;chnica początkowa) mogą być zatrzymane i odwr&oacute;cone pod warunkiem zmniejszenia wpływu czynnik&oacute;w je wywołujących. W Polsce pr&oacute;chnica dotyka:</span></span></span></p><ul><li><p align="justify"><span style="color: #00000a;"><span>57,2% dzieci wieku 3 lat, </span></span></p></li><li><p align="justify"><span style="color: #00000a;"><span>90,1% dzieci w wieku 7 lat, </span></span></p></li><li><p align="justify"><span style="color: #00000a;"><span>96,1% młodzieży w wieku 18 lat </span></span></p></li><li><p align="justify"><span style="color: #00000a;"><span>99,9% dorosłych w wieku 35-44 lata </span></span></p></li></ul><p align="justify" class="western"><span style="color: #00000a;">Dodatkowo 43,9% os&oacute;b w wieku 65-74 lat jest bezzębnych*.</span></p><p align="left"><span style="font-family: Calibri, serif;">*Dane epidemiologiczne uzyskane z badań prowadzonych w ramach programu &bdquo;Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej&rdquo; przez Zakład Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Katedrę Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2010-2012)</span></p><p align="left"><strong style="font-family: Calibri, serif;">Tworzenie się ubytk&oacute;w pr&oacute;chnicowych</strong></p><p class="western"><span style="color: #00000a;">Tworzenie się ubytk&oacute;w pr&oacute;chnicowych przebiega według ściśle określonej sekwencji zmian. Proces ten rozpoczyna się od niewielkiej zmiany demineralizacyjnej bez ubytku tkanek, kt&oacute;ra może doprowadzić do znacznej destrukcji tkanek zęba, a w konsekwencji &ndash; do jego utraty.</span></p><p align="justify" class="western"></p><p align="justify" class="western"><span style="color: #00000a;"><span>Podczas każdego posiłku bakterie znajdujące się w jamie ustnej przetwarzają dostarczany z dietą cukier w szkodliwe dla tkanek twardych zęba kwasy. Powodują one obniżenie pH, prowadząc <br />w konsekwencji do utraty substancji mineralnych na powierzchni zęb&oacute;w. </span></span></p><p class="western"><span style="color: #00000a;">Zęby w spos&oacute;b ciągły poddawane są procesom demineralizacji i remineralizacji, na kt&oacute;re wpływają nawyki dietetyczne i higieniczne pacjent&oacute;w. Jeśli procesy demineralizacji trwają dłużej niż procesy remineralizacji, powstaje zmiana o wyglądzie białej plamy (pr&oacute;chnica początkowa). Należy podkreślić, że pr&oacute;chnica początkowa jest odwracalna i łatwa w postępowaniu, jednak bez odpowiedniego leczenia ząb będzie dalej ulegał destrukcji tracąc integralność tkanek twardych, co w efekcie doprowadzi do powstania ubytku. Pomimo postępującego charakteru choroby pr&oacute;chnicowej, poprzez odpowiednie leczenie stomatologiczne, można uniknąć dalszego jej rozwoju.</span></p><p align="center" class="western"><img align="bottom" border="0" height="146" name="Obraz1" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA3MAAAGLCAIAAADidVxwAAP+60lEQVR4nOy96ZNlx3Unlstd3lJL19JVvQDoxtILGhtBgOAGjkRSQw2lGc1IGkkzIU84/Mnh8Pf5H/zB4XCEwxGOsCNsK8bhmJixxiFTCpICRZAgQJAAGksT6EZ3o9FrdXXtVW+5a6bz5MnMm/e9V9XVQAPiiC9RqK53313yZuYvz+8seTKQUpJxGZdxGZdxGZdxGZdxGZdPXYK/7wqMy7iMy7iMy7iMy7iMyz+QMmaW4zIu4zIu4zIu4zIu43J/yphZjsu4jMu4jMu4jMu4jMv9KWNmOS7jMi7jMi7jMi7jMi73p4yZ5biMy7iMy7iMy7iMy7jcn/KfN7OUUpAshT9EScpi9EmUER5QSgnnNIg+1/qNy7j8BhRZZKQsIcuEwqCC5MiiMMg4/BHFVEFyXMZlXO6xyCwhOpeLzDP1a9QplAQB4EvJuyA0iBuXcfncy382zBLkVpHLMpdpQvJcCiHTgqS97MIbSqoV22vl7ZsjL6StiXDxAdpostnDwQMnKGc0CgB+YUijBsBvLOfGZVz2V0CXUzDMEpllUvHIrJSlKG5cFOtLMunnyzdkrzPyQn7ogWBqVml30akvkbhJY0U0GVEYjBs0jAnjoPuNy7iMiy5gK8kzAFpRqB+SFkoCZud/QRS5JCS98C5RJwwXysKHHmGtScLD8NjjdPKAEnaUcwBaGNMwokH4eb/JuPxGll93ZinzVEksxSbLfiKuXyruXE/Pv13cuC63u/m50VRy78IOTgYnDvP5gwqB0Yln+OFjbHISxFujqYjmWMkbl3EZKErIgYTTMBQ7O+XS1eziO9nlC+XaanllRazsfIJ7hk8epVPt4IEH49NfCB55is3M82bDwFARzXEZl9+8AkBLegC0LCs3N8prF9ILbxdLt8q1lfy9GyTJ7/mOIQtOHOQLB4OHjocPnQiPneKLD7JGDChrtMYsc1w+u/Jryixl2it3tmS3V16/lHzwZv7h++n7l+TSaHPIPRUlCDOQhR/2yc8I+QsyGQWPHo5On24oCffYk3x2nk1M0uYE5b+mLTMu4/L5FFkWstcR3Z1yfbW4+F5y4Z3s/Pni8hLZyT79zVEtzMiHPfKS+oMenojPPBaePNN4/Hl+7DHabPLJaRq3Pv2DxmVcfs0LWE/6XdHtlOtr2fu/TM+9mX/8cXFpmfR3ie/af8lF8f6y+knJOfjICVuYjJ54LHr86fipr/BDD7JWi7YmWGMMtHG5z+XXiz8pjJVb63JnJ7/4Xu+1l9I33xE3tvY6X/1QUmpPmmSsZNRuKUTVf0z7uZkQ6igRkhaSDoem7GTF21fVT498ny1MhKeONZ77WvT0V4LFw2z6AG20x1bMcfmNKmA4UXJua6O4czt757XkrdfyC1fFnT2VOkpIFBCO0V0BGYZMnoPzTqEvy0k5Ij5MKY3J0tvJS2/v0P8rOHkwPP1466vfDk88RScn+fTs2Io5Lv/wiixy2e+Ina3840vZB28lb76enbtCOndT2xqhEmwAtGjUmoGigB9VUoW4oW9LIpZ2kqWzyd+eJY1/Fzy8GD/zVPTUC/HjX2TT02xiagy0cblf5deFWZbba2Jzo7hysffTv0nfOFve2BgGhpJIgpOC04LSUvFICn/kMe9PcBZwMtHstxp5UWSlOgxcsxFHEwFvJlkkSJCVwWbG0oKVsNaHZiXJSloI5ok5JT7TO79Kf/orcuD/jJ853frat8IzX+AHD/GZgzQcL/0Zl3/gReZZubFSrtzO3n2z/8rfph9cJpvpiPM4JXFI44hEMQljCFZuRnRhik40IJxrZpbETYnLCyy45Pqq6HYgVvr2BtlKaJrCop8shR8lAjMvYkyS4sKK+un/1U/4AzPx88+2vvF7wcOPsQMzfGrus2+DcRmXz7yIRGlu68X1q+m5X6a/fDU99xHZGQU0RgBozSYALeA0bhPK6GNKGHESx3RhQZ3hAQ2MKnJzQ+5sy6IktzZINyd5AkQz7ZM0A6AVnkxNiuKDm+qn+x++z48vNr/+tcZzLwbHT/CZWXDZje0p4/Lpyj0wSzBmqDFa3AdfWFWEKDvbYmM7+cVLyes/zd65UhMz+NyQymZUBEFK6XYsN2K2FQWdRqPDgh0ipxpRnmU8jKbnZ5sTU3lZbu9sZ0pGCsE5m5mZnp5stxtRK445Jzzrx/0u3dopbm0Ut7aCzX6ciaAQYVEGpaxY5maavvyO+uHHZuPnnm3+1u8HDx7jU9MQmDJeZ/AbX+jEzN/jchNwUifd0fH7n/COUuZ5ubVZ3LzWf/l76Ztny6vrg+cwCvSx3aatCTI7xY7Os8UFdvAwnVtk80dJc8reSejfCtbCeg+U1JOqscCbgMvGpaBrN+TmClm7I+8si1srZGkDhJ+inr0+yazwE6S8ttG79qPe//dy9MzDjS9/o/HV32FTk3xiirDxkrvf+BLErNn+fB4FI7ezcX9ulaYKaNmF95LXf5z94p1yecgjFzDSimlLA216gh2ZZQ89xBYOkfYEP3JCWgOHhRLITwSa+kUNu7S4EwXZuCW3t+Wtj8XtZbq0RlZ3SL9Lkh7pJZWcLWR56Xbn0v/T/cvvRV841fjaN6PTXwgWFiAQk4/55biYQqPmPaX12BezlEVert0ublwvrn8kd+4Pxsyd8zS9+H76xq/kencgi0IZ0aIZyigu5xviwbntVnOpoDc3Nre7iaAhixsKGv1etxmLTMmxJOG9pDE5pYoC59rqqrpxkZNutwdiSJaM0ZiEJG6mrXbanF4R0YoMxFzWLMp2L53aSQ50i2Zeqo9xXhkylYjtXX2p98OfhE882nj8KfCPjxeS/8aX4PHng4X54PCxz9mSLTqbxZ2l8vZyeeMjmXbv122VlBKb68l7Z/MPr5Od+ioBzshkk03P0LkZ+uAif/QRduwEByo5QQREmNg7jHJw1x4BtBLPAvk3d4TMHZGPwGcIUNlekys3yJUPycc3ya010uuQ7e0qyCwrs19eyt68tPOX/zF+8nR84szYZzcudGo+fPTx4PAhdmD+s4uJVypcvnS9vLNRfPjGfblhsbqcvHO2UEBL6i65gNGJJp2eIYfn+fGj/NhxduwkmztKcIZRksyZJfeoraWV5qQglAePkXlJHn5CQRUWmyvZfeMSuXUNgHZzjXa2SadLUgM0uZ2mP3k3/dl7/KGF+JkzwZGHlJC9L289Lv8ACps/yo8+GD7wEJue2w/i7n6GyJLswjvdv/r3/VdfEzu5bDTtKIdvte1G22+MEcf87Uw6I2w7kD4hIZ2EFiNS35WcFO0ob8T9+ah3ZLqcm6MTEwoUvW5/e3un30uzrJQBBHOVEExS9JKCUVYIsbW9HTWbk9MHpqam1Zm9fgrEtRS9fqYUvLIkURjGcRBwnvbTnW7S6/XVVTuUF41G2Wg2F8hUURzN84PbabubNpI8zK0VcyfPf35e/RD95mXIyyACO4wHc/RKUP91d7dq0T2+8+424joy2mZamYfcqd559k/qOsvvKzlIDz6BNW5UbfecBD/J3f372ToOtAY+U7rpdagOlRmNOFWfVB9I7TobsVvdWmrANOP/tf3C0xN//G9aX//Op323fZdya63/8t90v/eX2cWrgkUEsL1fGI4eMqUg/T7tpSN6j1HSbtDZWXZokZ06Hjz+NH/wBGlN7r+2ngjESu6S5BLL1ByZnCWPPAUvs3JD3viInL9Art4hm2tka5uiFVMQeXM7ufmL5Pu/gOhqRsswEDyo97AXZO3KfYbhPWCQeDCs/etjE/93T6oa7n7A8P5hkAzD0K9gvSlrMJRkuGL+y0ofrlWLVw1RwdCeCGG9UrYPzU78/j9uffdfRsdPfdp3G1WUItf/yfc73/sP6VsfylaLwEpq6cGNeIhz89EowVcWpJfIfjoiyp8RMtlis3Pk8AJ/7Fhw5hn20EnauGdbrN/PkhhRpM2YVUUlZYCyx18gp78k85Ss3gRd7vLH5NptsrVJtndooe9SyvLKcu/Ksqk7Z2UQCHSOU+8Z5l9P4niNsFvZG3GfVOoRf1D6Zxqw+R3kdZfnUyFW572nsgu4fAR/OvwNvp83tkbBjXgSYRTi7Jey+kN6jV79jfczg9sCMZaidXRm8p/8bvv3/zQ4+vBdyeVdvpZlkV85v/W//I/p2x8WDz2YP3VUHDwIChCaIaQScJxCLjqme5Cq4UsZ4wyGMbPyTv2n7RVao+pt06Vb5OZNcn2VFLXgkqzBeo2wOxllj8x1D87mcajuG6kHiFIUMs3yoigogJGWQoqiKAtRlHkvp2EUCkbU150kyaUMwyhuthpFLvISHi5kmRcJ7SsuqSoWBoG6T7+X5IpXSkEDzhhUMwvYeqORTh28LsvW2urMne35nXwmE81UcE8sSkqLRtSbnO61J3PFL9WraccfkhOm7wVtAI2hG8R2l0DIU/wC/yFkYITYjnXRM7hECUcSrYBiZzSPFcKZohpPqiLufAZ9wrBjdMWYP+Hoq9CmpLNcy2FKercCDzduUFvrIdxLOaxwu1YYdUthbmQFVI2q4JvpdvbnEtWharBIYE26W9An68HH0BwB82epz1WjQysehdCn6cv0fdDIJqELqeWi6pyGEEfz9IGfvJ1dvhL+z4+GRx/dXxt9qqI0sf6P/3r7//iLvF/kJx9XSJRxTDQOVUWhEdQwppyYUcek7n7OJXyA/oYRJE1bwFvSjWVya4lcu0n6WU0uBYzOTNLDh9mpx4KnnuYPn6HtqcHK7MJ9RhlURtoyJbV94vWsldgHHyRzD8inXyRbd8iFd8j7F8n1W2R9g3Zrc4VQ+uFEqzcxlTTaBQv06BXYQRqAAEMDAQ+G0g1O3SAADVpnBu49aiNZD26EIcJvFwwS7BLvpTlneJaCnnqa+cW82+BdzGyqxxzCkHwCGApftAxoVgaT4h4w6DDrA9ALcjANooFYg2Gp0+YLjUGFMmLN1bVrNUgVDItSIljVWYW6UFdSWCu3sNcyN2akGj9yqiyPL2/N/9//UfSz6f/qv+UzC/tro3so/R//1fp/99+L1mT63BfFoYMCnO+CIOJ00c5ipjuK6+WiVMkXRm2rqFGnCNzGKrl5nV6/DWvXfEtKI6QzU/TQYf74Y/xJRShPQXTjUD9g89M6jnygjbZiugvQijl8ThCRxWNS/XwxJSu36MX3yflLZHmFbmySXg1oZcD7k+1+ayJttgV3WYpwZvV6Rw8AN7B9DioAPWZBrTfcRgg+NxPIanR5YHN3riPOF3x2MJpJwPQSQxFvH2yfLs0o06LmEyDOTBPVoB78F6sqB/vIIGUXsuzZOAbapUKcpRfO6GGwBnZpLfX0ZOhzRXNj9aUWfIg4of4qhZAWcigwBbqiAGVGamAfHyjyo0udhb/494pWTf0X/3Uwu7h389yFWYrOdvLy36RvnRfPPZN+8/d24skygyzlVE+GarQoVqf+ZyzQfEUBjPMwCAPAmB1M8HLqRUjWk6u36ftn2QdX6O0V6qEsbfJeu7m20LpzcLI3OdGaaPBAiTjsGxoS3mg2Wb/kUdpotCTNu4pVJv20LIlQ+iCnWqggDc7SniyhAgcmmnmaKgLaCGisKkhlph3kCiqq5bIsTbNCjbs44jRgubqPUIoZU7wzzcolQrMDzanJ6KRgj+Xh5HYv3OhSvaaVSdnY6fM0L2jYm5nstqdzWH1e6vGt5F2gAYaUB4AmbdEiQxBDK3HYD1iUagRMWu1CWCpKK4Fo/pXCafoaHcLQO3Uk0CiHCqvCoYC1lod6+mP+oDR1M1MFtUp5pe7dvcAjS/cKTox430s/8M6VPe6Pl1j5WIlrq6DADAIzBmM+xgAtBbBKBZkSqKOQA6Jet5Q6pmRYAWfgj7qqEDpkSX8SeG2p0aYBpjtCHVS34uRD3ngh7zx9fXP73/1Pc//2f9hXE326Uly70Pve9wulXP2T7+48+kQqqAAtSzeOkEEQcgVDHhkFjwY0CDQIBbV8yGoPQvY79NpFdv48PXeRbntSROlxhw6yY8f4kyf5k8+xw4/4FahTAntoYIq3jGygxet3IFUoWE3XlrSKE9M1nZonz3+bPPMNcuVX7IP36eUbdPk23YIYAHVekBetjW2ai+Rgszc1kUSt0goKzSm5hSEKO2qnT01AtdkLC+cOCzUYisrRD5hChcsg12FQ65CWrpv/rbDS06PqCR0SCldxWxQOVfXqSpFhUXrAa6BQ8klgWHo9IgaZJbaqGDQe741B9zKkEuRG8mnZpecx7ii8uRUo/SCyQP0HLApRY+r2z1xjEM6RMP2qUuQ5VlJrhhUM1cnMTIiAUOgLRm6z8LmkE7/6avTkUxPf+Zf7aqJ9F7GzvvW//28kCMt/9t3uya+maV/kOdWmASWcoRfjkEHYfQBSjinEQceqyQGtK1zVs7NFPvqA3PhAAY30iqqVFadcmGMnHw2eeoKdeZ7NHqq3uW0f99FIN+K6gLj5cAhm0rvSJ5dWmEjvDP2HopiHjgPFfHabXr9E3/+AXLpC11ZJp48W1ijNebYJQIva3YmpLGpKPaRNDwGehGoTjojzRoJ7eiHQ245YJIjLAWZJrODzKgqIY/pZzGhx1OiCzqyFupw1B2jEIcNHvZpbwRcwxHkdTSVKB0Re6ejrvhFnKiBscw8zzKr41+19cyMoazYj87dBkZbnyC7cOSj41HsA8ODFSmeZIdWNlC4ncxCMGp8AT5CB2AiaZZYoNaUhpjCXCm2tgRuF0cdh+fX+dvCX/2/za9/id/OJ381m2esk775JDszQb/8umz8a9roiz7JCMbES5s0w5kIbBKSeciWncEMOOymy0g0faJytVXbhHDn7Gr3wEe1XsVxJk3fb8epia2nuQL85EbVbzVZMqMhgvsnVtB3xYDKIFQCEHgrqCFdDTs1AaarePyAFOKxB4kMNinSnt7nSbDYiYJc0FaSf5+24rY6oIb1TlnmS5tpE1+v3u0m/0WgqzsnCkGREFkXciuMwVjNDI4gVj+xJ9vHcTHzsoUOdTuviUmNlPVjvMmzkrFi4eX1qa3Vl4cGt6bm+EmyiRCOJoZWeYdC1pWkMra3geHODTHNQLV/Nl0ZV00espQRFGqOuoEKKIw7agTGUHChKIRETUlutZetfiotzoQ1xqI5YvmEsdDZT0winAtvLWSDwHBRbSJgrCaa7Bm/oY2y/8nJUkUN83D5K3xnbU89KNtFUdbpk6j806lEm1A/jArIJwJIvhSHVRkrHoKAtMM0sdWtpWKoq41xKxNlw4tEsYT98Ze7ffuKXuIeS/Oqt4vYN8qWv0CefVSyy7PaTTKlRueo4NXGC00BI4zbQAMQf9RK8Mh+ocVLSmx+xD35FX/8xvelFSyuqc+Qge+Sx4CvPBU88T9rTu1XD0T78yIiRAjXWOEI61tmMHrU4Gqi9gTlcKedoJ1QzSigffaY8foas3+Znf8k+uMzu3KabwC+ZkO3tnbjXm5pZX5s7vNM+kPJAOK1ew3DAlkZqcrWqMLV2DA0cOKyuRnJp4GAtJo5WGrMBo1bIAQFQY00NfkEMrSRa1SG6JwBjeJ26r/pKqKFHfBiioNZ6Ga2eW1WeGvzv1jf4dlZf17p/7W0Nfab0E2NwWFvw2pBSWkM30TOG5hD+KpAaap3zpoTgBvULWkjTFUBigTCUqqVKmGCskFYwBLFI5B0eXg4aC0srzctXFTW9v9GW6bnXyo/XyW9/QT7/j8MkKQueplmWpWpyCEPYtk3JbglvqNULSJegKSYVTE0vaY/cukrPvU1/+RpZ3qxuqjjl4jw/+Vjw/HPs1BfY1OxuTxe1CGaBYKkzc4/rV2zTTn/mLp6+J915xP5m2i5l9ATSmhQnn5XHTpOlK+SDc/zyx+zmbbrTU98oljy1tdXsdbZnNjfmFzsTMyBcjZalpk/9TNuVlRnEAcMrUg6OYGprRM2ArUgnrmhAuUOtVMVDBM1pmhNWt7JmLFwyiICTViZqbyo1ctYgTiKRM6qmfQ13O3IXqYdws53j2I57o6oHvffdE3EDNHSQk9rH6vrq/53lxRqE1LynmoWpTuO+kDRnUd0mkDpHUGwfdT7alagibKWdoITRk9VD4ETtmFW0YZPwq1E8s9PL338zOnmG7z6Ayd3jLNVjuh3SaJEHTzTA1QRSWQlixdioHQtopVV6GugsXDvHNRgoWuXzVC5dY2d/zl7/JVmrlsKlMeu04/XDEysHp9aI7OdZkKchaWH/CyXfSzTMKM0w7qeJ4oJpkhaQGK/gRRqINNA0sywzwLj2yCdJf3tzk8jpOI50cxBNrlgjbAZBmGeiU3RKoTTqvNvtZWCgEzTPQ8gCVmhblyzyQjVrHDeYHZEb/YTMz8fzcxNLS+0Pl9orG+F2ivGXjU7/SO9i++DW6vzh7eZUgYKMUScCPJXfjGdqhoYWqQL8llUAFqVovrauSzgKcxUlPq1kxuKIeCPo6QN8qJsJQKAz0vmzOAo2GD8M5ygKTgpZK3iuP/KZAffdFi3pQUikk8cak8gvcS4ZZa1EKXKXO3tXVDfxV1Ehstz8VEOm1XBJ3fVgzfuBFXlGkmuGrXqdlaA2qeHH3NyoxR3V0NPrnonSjW7F8am1frl6i88f2fdbfMIit7ZkksjFY8H0bFNJOU1kulrlVMzSawptQWKwnxvV3eZgKLtb5PIH/NW/I2fPV/dVQ2lxhp9+MnjhC8GTX9qDU46qk+ZPvhkFD9dpJfH6xAlCOsKeMmoKdSOTcTl7OHvxO8GZZf7+u+z9i/TWDdqFJBVBUR5YWW3u7KwvHF47cLAbtdBqUckhK3Slq4j0oCEMQXY+MubIJVo6TTsRhCGxpkpmWtfIUhwoMEgkYc6WWZ/a8fl2QkfyyUbBUILzxxajV+7hs3YF0gU4mNi61eWTzyx9i+ld7lx7i+pWtVcjFU0YIK/M4XXgEiYDnNlKMOmBe0BXT5NsBTcNQ3VWyYzXEd18JbwW2nd3eLCRkpmVNbGzzg/cT4d49tH78MjHn1ZqV7MRBYovgoMsS7I8DAPrbkauwrURWhvtZMk6G/T9t8mrL5NLH5PctkMcsEMH2akT/Itf5KefYfeYPwuB5lre8QlSwU0fJ553trJ7WVpZXVTXEqSlY+q7MBYPnJCHHhJP3uTvvMMvfEiXV6j2j4d5OXfntuKX6/OLW7OLqaIEWkQyYlQgauMAqPPUOeOqdvsgr8QvcCCYgWHjHHzBVyusUuRwDEkEnDZoKiQBYZBiQOphQbgRFGICeLAmo4OCz4lUfQstV/cl9ayopY5fygEda9ikMvyx1hcjP1nIkjqAasxSWk7r2aHqj8QWM3oypmbUzBL+Y7ZA+AoyS+1qQL6p/iEacas8TmmSX7sIaYL2LPvV88BAGPAmj7ieHqkOdgy4eQkdc6LwFYDiCNxHmo7aXicXz7HXXyEXLpPErEErOd1uxytz8Z2DU9lUW00qZZapJkn7/b6S9iKPW40oVmywpQ4o1ZUEUW9no59mmvYJHH1KfPIw0OGVWZYXoEZSXhRCMcaoUURRUw23UimQPKYyDHgcharmnTwr0OJLIASKqz+6nY5iw2hX6yehdrBSbbQAz7g6bWtrS+nPzWZrY/pA/Gx7Zun2zI31ieWtoA9GWS7k7PJys7u9Mn9k7cBCofVmG0nmMUspK1MNjhQcf8KyJGvvN3qCF05iB4M2xZFKLyROVaKIG/MgWl06OApRS6NWb/Oh5QAWMJSvFadEtixqpK1edLWNPlmFqYOEBpGMtp865K1M22vEUcMBzFiSaMG11w3LbOeU9IBY6aJ4C3xJZo21XPtOsUnVx1LPlRiXKhiT7rbaKyegX/TQ0eJ7W/d1ceW9z4FZmrdUUyMjEHnM9JpNKYzDhxk1Q0NQYTKkXBuMTMcQsnyNnv05/dnLxCU8V0en2/zMmeD5L0Qv/La8l9U5rjpuPEjb5nUGKey39mDlwzMnGyZVjSs3UdYOmgmcczl/pPj6Aj11hr39Bv/wI3prCdf3xEm6cPNaA2B4dGfigNDZUqrnVR1ptX1fCgmrBtkhVZFLMEpYcqnPQLsmwzguDUSsKw5TisqIcMbYge5zMDRRMY5KmlBt0xTYe3SAU6L9tdxDGQOvkajDUHN4Wmti34qtNa89iKV9NX0LZlqLWmy6G3oUHo1tog5DT3uuwbB6CCzHpJpqQ/NwpdwZGGptzzBLjFQxGNRPy0mQsEBpTZCx5L4yS5kCnRKtthpKETi6ddfquUwxS+vPBaEThEpmhIA9kfHlq/Tsz+gbPye3ralSdeXcAf70mfDLX2Ynn6afLCdrDWjEQW/gtzRj3mecWhJJB4TqjtRCzFziyKUqPJCHjpUzC/LkCfbuu0zxy9UNmsPAa3U6UdJr9nsbBw93Jg7kQ5lSvMp4Us/RWRyKQ1KPVvWu3c24CIjxAVYmBWmt5BqpMHDkCPuFrYUBnSaXKI8GEEc0k7Gg9qSedCkthouRyWgsktSKGqyddmlTalvdMx9R9IPtVqyA04jTryiIj7ZKdJoIu6rTzcs6qWfmD+xbfStmO4LbWoFxSzUGLIyxCzJ0kLS2XehgMLC0FG4aycEWejcVV5f9exDA3a6qGUbB1ORkq9FIwDuQ2eYCkaajDBXbgwmQiZKu3ZZvvSpff53cXqV2441uO1o90Lo13dpoKLJMeZLRRtycnGxztr6y0d3ZybN0gh5otFrNNmw5lfWTQuSlFIUsc1KyADyZSpoIRfzilm66JIBIDs05JVH8M03zsinDhqqQOrtstlpqZsjStNfrpkmKQ1s1YBAwCDsoCqUcBzoaoyyKJEns0hcSxBCwrA52Ol1NR8sgDDfnZtanGvMTwezy1sSqMV42O/2jvY/iJFlfPNKbmDHtZWiOnW2NwjBEiQSu+7GigGJnOxOANUFYb4Mr1T2s2JOsrsTY4szyqIfYqLMRzJJrkQy00kMXwd+jgrRsDTzh4r0fo068G7e+D1JK9hqhBiH4XgayEmEiraGIWaUM7UWWo5iXqgCGNaEVPoWesCR6zEG+SgQYldoDV1J0axkyXUrtpZOQ+c1O0joU+vPPPwXrjXDqazajiE/ned5LEoUN5DwMdgxQYo9LxsEgrg4VOb16Xrzyd+TNt2lqM9gpUXjqePDFZ8N/9G2+eAze6R6Mx0N18milnel8fdqe46ZTKwArSTb8nZDuSmdTsZUP5OKDxTcPikcusbfe4B9dZavgCeGlmF5fj5JsbeHQ5uxC3phw1XODnWDQyKhmBdTxCoY6lAV0eXSHOX45GoM6qgztBNLO34MYtFLGwVB7D2oFv7f+d2pUA4v9KmB0157A+qBsc7LMiBbbwTZq2J6KOu7o+9VkiIGhZnnU+uw13/UUXSkrGAoHYStyGZpy3U01YRAANYb1wOh9ivEzCEMXQ1cKZNbOFCYkhqDv2h73o6jHlkx7vRuNiPPpVrMJ9g5pZh+QI4C5QOQJu/w2e+1H5J13SG4buxXzE8eDF74cfumrbPEhOSrW/F7rQ4aGlkNgjVbKOoI8mBJ7iwqElU5ePYSEDXHstJg7RB96iJ97j12+Sre7aiwFhZhbXmomvdWFIxvTB1M+uPm4myTx3jXESWdSMZY1Mykbh52TetWMQIkdXs5G4N2KOv2fVq7h4fpoWqmtBnrwm0W3Pl/ng4jTIfwU58Zd4OEqOIifim/qT2BekdXximjepVBPAbPzJK3sq3jIyXJXK0+RMxqwnZaVnqxNzHA6eJa1NwHaTlQhqkbwYavplbDqcqWqKzmIFGO/iNtfPkst0nRwi1RdEIY8DqH0+0EBrmjFuAJNSoxlS+apuHmB/eKn5Oy7dNOYSYqYb81MXT94YKkZ9dMk7/dZQBth0G7EjekJBc5ep9/r9rM8T/rAWhtguQyhWdTLRkpzZIpZBqDF0hLNAxC/BL7yVthM86TMc9UOiux2O91Y8V8tJ4qyTNNU1SxNoECIKxDwEnwY2g6s5zum3iWApBKsKAo4LjCKVGmjVN2wn/TzLFOtHoYREXkW0M6xhc5c+8j17cmlTWe8XLx9s5H1Vhcf2JpZJJ4/q65yDI8f6s7yjxge5g0S5tilYVbmIhNt6yOU4sIVJ0DQTCO1f6kWnGFImIMuuiQwblpDC8IbzC1EbQRXlTWWBq1daXdbnaYwSnd9e8sM3TjzvmFGyEjiZh88B+Po4e/qJaWbSdEkw4hZmmd4OXEeEX02Go2sR5Ma/ywEKwow6oJPXNpgalhHDmLOrBJTvLNQGo4QdJ/zw/0s0IMK7QyMwbTRiOMoUh2UJXmpeFEYhIpWcowOhRcUWcLe/Rn56Uv0wxvVPQ5Ohs98MfjmPwpPPkOi5n2pFfFYhTk0RCu9062HzEZbeheYE6ihDlJW8qa+NWvYKI8/Xswd5OfPBW+f4zdv0SRXzdLudsKb1+IsWVt4IGlO1vxBu8PQp4k+DBmzOt4uMCTURGLZ8YfGS4PBGgOwTjFclaLlnDliFDbpyQRSRaxh9IsNGKVc1m9bvYH12Q/Yim0BmTF4rLp6FwxqcIyCIVhHqZ2kpGPephnsjKFVQesbRD2TWU8dgfB4UHVwHT+yZifnbGSN5eGwIKGQlBUg33QUHYH1dMzTaT+boiUGKJHqhym8KZnEOctA1BAKy+TUJ0Z21oMPfsFf+Vt6+aq5Tg2Lhbngheejr7/IH32SfJrEt65nRlkNHG4GrJW+pkaqfre946ifWS5iNIKauQKva02XT36pOHSUH3k3OPcrfusO1SnWW1tbh9J+mPTX5g+ncVvWjR1VGQCdk2hedEdN/aDEjTRLy5gb/D7o3IxvJJqVetQzYAxIPav/eCYSCzrj9zNAY3Z9LaKZDi8/NROAROOkdM/y39u94Ah1whd8cuAbbeOw7UAc6KS0b+8En9MJ8IkamJ7UsywTw5312Wgu1dZJ4gWJM/1GQjvqDO3Wy+gUnRQoiOHZeuLaN9z27Q03MMeVkrgInLfbrSwH9ZuDZxBiHQBwWSovvytf+Wv54SVq0x2nU83lQzO3jyzcFqTf7ZZFmYO9CCR9oKbYQkmFknIeNhq4HEyRuUYax40YoEtgg6uZAzNpL0l6sLybs0DHV5QQzo0NRYAeKi4oyqLT7ejmElGgPpZKxYSVwGWuuGTUiMsezO0UZZUeRJyZ0YtvGQRc3VgRUJr01VeKa2ZZqr6JGw2qxXkjCuIoTKenN44ezT683ry8NLWRYXtPrW80+t0wLzbnDhVBRHwdqxo6mtJYDxez636qppZV1Jcz1lgjidFXqB03lJrQJGvcMexKOPrl3VbKaprxBZQHAyMdNfPWflZEmI7R1MNY+JzVLJSAkc5gHOC39aLu4lbmMiZ9JNm3NkeMcuhuTqv4cq/1iIk7NcaRSlmzLUOdZ0I66OkpCDkuvqBuN61d4FXINTUH56i0YUIDQnKZSW0+gXRXEPYKeo36zcvPm1lq94TOmKTXt+ioCd5sNAIeQj4TCtqdlHoCUBpgsi1e/z79yffJSsfN3fzUQ8E3Xoxe/DY9cJecEfusUWUWsX/WvvBopSWNsmKT5iituOaIJ9hzB30wElZ9TM6Vz7xQzC+G754Nz19kG6DERlk2f/tWlCarh453JqeV3kvQblC/vYlXRkrm1t75rgAPhtS7ipiglBoGpUuwYISp1Bj0ZbV9XUuW8FbSuttoHYZ4hOM60FqaIpejx0pHuxgWEQEL9WC3tDpqcF0urj2Hec8TgUZsV/1lLF7eCcMw1LEW5gJS1ykMc8BZWRdhlpJUq/KxY63ngSFftjF4JikV445FS8FheSqofKDj0VIjUel4gTbhf3YFESclbnQD69wZCZrNppIzsBIXXOCMbt0mr/8d+8UrdNmuimuE/OTDwTd+K/zy19n0wU9dCz+Y2eeU5hAZppXS8a7qHMs/RygXlphaTa9+Csw2M4vll14sFg6FZ98KL3zEeok6HiXZwtK1MM9WDz2QtKYlZYPsCkFHq48Y/MesBNRxSG4cVXCzVYKCMBkQfMyaKp29Ttr1CRqBNRSbhsMwJw9xxAOdo3G47Jqb7C4USRVxVyFUmV2X7dSooVbFF0SaBpoJq39VNfyg1COWXA52ktdSnuCrVCsUfMyhyLSKE3zSMXUYUJxok509V99eryY3tBuCBoFWUgGZGJQ+B5tpg9vWXxS6Z9kfs3QM2YoJoTUEbdjjEpZpEgyGZ/0tdvGd4JUfsUsX0QOu+HAyP3XnocWr0+2eqmKvK8q8VCODhgqmSiJmeUHTFEed4m1RGFEO75DnWbPZgJ5Wwj6i01NTne2dXqeXQbYgrnOJqT7LFbvsF5maxhtxHEZhUeSd7c7W1pZqknarrQ7C0hydfgWS7oRREUKKIQq6rxm+mN9C6mSwsFEBUfy24aiL0ksLnZIG6af6amaypfgueLEbzZWTtJ/3FsnGka0i0AERUT87fO1ikKdrCw9mUSwt4xtoT0JsSqYBWeu+HtkPI20ONVWJyt0v928iR90LQy2IFRy1NRDauqCDVURtmY/VnKrxUWlMRNs8DJm2ziDHc1yMlxFsZs2EUzqtuUjK+lvtPrCrEeo1jPUeuBOsOowTh5kk8H3B0oRrd6WdAoIgkNopx2AlOWxYT3UILy8/b2+4rNdfEL2qAHKgMMVBtN9JYqQH3bgRvP5j/qPvq9Fp3rwRBM89G33nd4Izz90nU6WpVI1RDn9Xp5X2UBWI6B00H72ZcbdnEmv1VJwjKo88XLanygMz0bu/4kvLitCBZ3xtNSjKO4cf3JmaK4OwusrpUtL866z4ZPCJtRFXw+dQ3ez8fA/FwXDwC+v6Jt64dZcYOybBqLF6VT1DxgAG3Y0tDKtHwUmODxvIS1nHIPGNSa6++4ahvQMG2BCNLv+1DaPW4QHaSqQxKKy0R42aBKC8mgUZ1MSEcVIMpeC4nwU5th29+EvoJBs8YLBEnd65Rl/5AT/7S7plFzRMtYMXno2+9TvByWc+lalyqC7+gKnp06Tqf3uC+7pGK63dgXgqzlA/yYFPlo8Gcf7w42V7UkwdiN49xza3QS4XYnZ5KcizlSNKi5sh9bDLmjjA8UVdVW0i7up5+4LPHsJrnxe7S6lTq+rWU23PI/WnwFnaD1bJEcvCCakmL+9R6KwDb3Np47btjYhLwAmvP1LqEVIdoG4SrSm5Q21STaHuQSOknvlKx5A7xOloII07Z+RSRwJIMQH/UTsnMRaU4n56w4klyW7+hEBH1EiUJAOPgNIvabm9Qd7+GX/l79jSbaSVIqb9B+e2Tjy40W4WO710e6corKlHz2+QQ6kQRVbg0I+CsNVqqT7s5QlmV8JE5opHxjF4/8BQUxawUCFQo1oUear4bJr2oyggURzqSOsszLK0nySpqmtZFIqENqKI6xgfakxx6lcBtqdKRZc68hKSWapLJicn2+22IqlJPwEvP5U63yVUSNVfnQ02WgrG142tnbVWc/0B2W/0j610mwV0ZpAVCzeuBnm+cvjBfowbKlRRg14EvbQwr8aw/dr13igV01CukevozCl7TLj1YWZWBjijaO1MtB9UvkAj0/yc7JhY3KwJGohIsUMdw9cYLhL1JFNNBdeH7CoBYuWc/eWLSrmXVPOjYqjxgXv8WDrCaqYR/MiZqQ/TummJMzIq0TzQ/nGdjEjjq9QLfIL8c2eW0goH/Ra4NY1JYsCAAStluyxpeesj9qPv8bfeqGjlfDt88cXoO7/Hjz5236tERtIj87X7tTv3GiXdCKkdwmtH9bnGL2Pl9Hz5zAvl1IH47FvhtRs0gWRk7a3NQ0URHM43ZhcLEw1WwbD+DnTgLQZgOEL+7gODlO6VtcSHoS/kKhQ6ioBnGpOO45UVQ9TTsPEpVOYM9517KW2WqoFwFAapFfh+rNsQDPcqA5Fp7s2qF9cD2B2jxueOcDQYxB9p1ltJGgQ6dUOJLVRql2Ug88+UWercVtgFZqmWmgo4JOGAqvHVW+ylvyZvvIGrW+A1FufDb30zfPEb/H5voLCrHlKd4E4bfQ6OC8+a548C2+OjwVg9upw/0v9yu5ieaZx9I1i6QwvorANrq1yI5SPHlBYnFRNw55tedk+BqZvZceRPB/uEG3HMzPHLgdGu7aS7N1FN8PmIY57dXtooDvyA5haBifXswzCGmDqBMjy54ZQlJfJLWkNcVQvsEOO588BIB5VZxMCurzYs9YgVfJX+oFd6OMeB4Qg6coe5qGXbntSQY6aZpc22AXnLy2E37Miyf2ZpZi2d38bq+hDICEm5G3GDdHeK934uX36JLZmNoYp20Hl4tnP6eD4/G2d5uyz6XZ7JAnNvYtYknSq3zDMJecokzcE3XmJaYdUh8BWlIYfVQaSA7XMCHlCdt5EzxV1lmed6Ex2liJM8z/IM3LdAdOMGnFCUnaxT5oXSL5vNhl5XaJBHcYuO0ujxYRjGjRgW8ZQ5rgNW3waQbjpUF6oRlCR9iGAjMknTzo5UHFcx3e5OB1b8sCCZmDrPw9UsfbZTtlNoH3Wj+aUbvCyWjh7vR21i0FtJDWrVFKtu2JHBjAY/qg/wl3SGSR8MHum4a1f60saZBdBD4Z1DB0RUfexan4LUajwTFcid0PUfh1Axy2ptEbRqA2MOMVFczlQgTR0prR0a1TLGrTpoZTGeDmm4mCTEG8CVFoiw0tojLOVhTteH0BSYWahORGjkmk6r/7mv4DGdLE3KRCLRE1oUBeh3YRRFYXHzMvvBf6JvvEXNClpCj0xH/+wPwq/+Np1ekKNW6khZLZd2I8h2ou1HnDkxabMZslI3qHBXuF8EQ57sLIquV2ofLS1Jsr6lwY51Is/XuHRhRh4Z17Px3yEHknEze/R02WrF7TfjC5dZL1Nd2O7ssFvX1JcbM4u5JpfGIUerge6GoBTVWHCGtOEuIHaSHxiH94pBhIr5TKvAygFL5RCZqCQjhqGYO2lmadxbNizMf02fwtbchUS6lX8+Bs2jDHW2MDRIqtXDHvVhWOPo9t62szwYMmpFuKEWxssJ76LGtLR8iepsoQzz8QmLQRqIgH2WMHSGBz3ksIolC2iZ9un1i+z11xTQzHqdkLHjR8Jv/27w9d9mEwd2AZqLFa4637ihnUKBjeXaTz99MMSo+lbaSdowcD+flyU97nnVbSWRduVHJXrM8LUdZYvJiC7s9lCy2U6ffEa0G42334w+uklTyE49ubGu+iY8lG3MHCp1GANxUzEldABJTuq5ob6X1MObDKVLJZaUeA0yjMrBZqszVEKsIV/ayzGkhdmesjjSmhwewO1IcJQKKs1mRO61Rgi++kIzjTiMhBGWZtPqLQx1FsSbeqlB4h7vVufXBKMorX1aVv9Q51U3CTGMUQgX6FGTvAmMl1KvrdCsyco9pVYJvks/DZZ9ruDRyci1PKO4Btu8C4VoEyV0t1fZ26/TH/2QWlqZT4adU4tbJx7IJyd0PYniYs1WM8tEXmaWUcgiL9M00ysnSnWfMgdZGTZiGkLts0yRxVxNHnGjEYC/mivhqTdMkzgGiHZZNhuKNZZZmpJSjeoAY5g40znPKKSo3NreVm0cRxCISZMUU1cap4o1/6pnlUWBiUN7vT56FdVj2qwdRTGu6VF8VzHhnU73wNR0GDaULA+CSMo8L4q0pMuTTdoKTm125ncAbGq0zty5rWq5dOR4AitVaX14ae3cAqbKnCfM0DDKlxNhRv5b9RL/swq7HIzVoGT3ZTN7F70eVmfY0JSRDs4J2PNurxF8ro7KqCYjM4LxWmqjp4d1He8INQ+XteO+ekdptVWmP5UQd0DodCfCzkT2sFmHKH1BXqlGvnMeQtR0MzNp0gzifGwmXFhi4JZ0iL2048+mGBhKnQhbvzB6LWFtHaSazuXSDfLX/4m9+ZZNzELYiSPBH/xh+MJvkbAxPDO7+zLPSuCMDfChGofSrNc2s7mjlYYcmvrZmZfYSdM8wJiarSBgVBiRLfViEE+7MD92UYvH2Dy6qSMGsSm8+A8ZhNmhh/Lno1JNNe9f4NvgoGx2uwc1uVyfWdShz/XxrB9gNCVHLKUTeGYoUukeIswXrqXcVO1YiCnUiYz9F0SJARG6yUyG9REwdJGdRlLrPclMX9kdE+6KQfdcp0r5AhKvGoahi9tyr1pVzLSTWcda6b5Oejoxbpb3VV4cauQchIlToaNXjVTUVkJtApbMl/f7NKB8wgLCrTTjndqdkWhZkMvv85d+CJtu417bEWenj0e/9wfB0y+QRnsPoPmzsj9pQ5O6DXnxWw8Rw4VWQKuyw9a444ARTdZu5CSOc1db3kGIsSATE9QN6zhKuzGM3p1FLxcujz1axGEzPts4f4UlkCJmYmszKDJ1ztrMIVFLyGr1GV2ElXqEEIe4AalHbc1sZc2xAcQ5+fPpBR+0v87XAHtPcAriXo5AnJEzlmMi4qySaGrDbFqVATk4qlh+adbnaBnkOcrNK1nBVx8MTiF2P/pLZtV5q/K7NjKIs0kebB41o8sJs4+xnursfA5iBjKoYJZeop3H+xV7+42zNGQevAEoM2DDVzUOgjAgnfX8vbPByz8hNw2tTKfjzdML3cceLBWthApKrvfvZAHkU6e4WYFO7KQoiRqNwAMDwFWR5n2SFELG7Uhvb5krXqjOmZwophqtULG5ZiPqhuCS1muXINQGLJx6e8YsV5fjiuYojpg2ZoaKFUYNHWhtdntDMWXtuxLHgQ7rhNzvsbqQM9hrocyZTqWUt1qwZ6SirZKoly2KojnRUKMJdiJSHDkrep1EfatkOw8bVyZavYA+VW4e6mnWK+Xsyh3VAktHHk4bNmWgN84MzAjBbEBOAPhNX+9IzyhHYLsPWZvU8Sj+3jXQlu7iwrOsUOqdaLgwDgAnHnzG5j0RB4aXftbdzUk1as0dtG5g8MWePmDij/HLkVLNTTlVXhXikW37/vUmNOq2/2i33tAuZHXaI2SNhVAqQyJAUUPyAeZBVO0oJS6I+3MsxoKgJ3fcc1LpdbnMYVMQRosbl4of/YC88Q4pKloZ/tmfB8++uE8tk9jB47FM3CV58HJ/+FjtAv8eMtV4s54z0njGPWGZo+UeeLLd97bisjhdSmLstdJa66Q37vSIKWYXymeeV3ph+9wHSC5bvd7C0g11wsbsoghiSmtDxCeXyOdw0t4Lhl7YB2xQ4F66jkGyOwa9hhs8ZjEozAh0Zkzq7l+7rbkNbqMlKoMKGYVBguHde44HK/cNv96DXJIhGFZ8iPrtIN13Pgyp2aishkF0IkJSX20lMp57y7hx3iao4HlLIT+jIpFGGFM9tq3Il683f/xDfuGKOakR8mcfD7/7z4PTz5Dg7oGVu9vVzGHfszkCUIPHK/R53961FqMqZnu5yvk1OKcTB1812tK5I8WzvAyj1rkPeR/Sfza6vcWbH5eMr08dBLc4Mi06SP+d1HOIE4QMT6e7IU5v8+HJETvkqut2E3x7IE5TZohy0OQOMUO8MW9NiXblHM6Mkjj/gLu3r9ShEZSOWBroV9ELATPuwNGIs+TSQG2QgdcQ53PhGuKo2T7EWZLN9gRU22SoVlVNoluglJiKXncTbqjlolDvVu7FG653o2SYGwIX8zMS5j32zi/pyz8jt1fwzP5ca/OJo53jh4pGrBh9wHmk9+1OFUcE21YO68JNzhbcIRaqoaQjuJXzBFx7KQTcges75HofzEI9jDMex3Gr1ejEkSgTTF9ptsDW+2yBMgn8UOD+87AJCWw+zvR+2aBCYdokILFBSNCtbxiCmXZVbbI854LhHhuFKNSz+70+GESzTH0blICWIJhUJDZLO1vbnW6n1+32kiwLgiiKGuoJV3i4NRF9RaYP9DWupJhZVS1Dbz10ooxaI5u2+tdOz56xvtYFwxfu2smU7DbnUis78X6wjtj9rXdyQpGmyGVptS4r/WvU0ODJcJ3SUAQr/Kj9ZRJSMKOQ1jDm6By2v6k3zpXCcO4KI9Wr7TZz6icNzGJi8GydtsJ2upW47pdE3qilmlGoGcYfuFBmNYj1/pB/L95ww+HNojm99yuM8OVr/Ac/kO+8T3OTjYF/6Yngu/80ePqrn96qY01j7lP1d/20QSk4UsLhS7hB7xdzSyndxnTSmOSMG5wY0mV8bdgW6BlHBoD8KmtPF48/rb6b+NWFQG813ux1F29fV322PXtIjBb/Q6PEmlvsp93eCDOH7lJ2wyCxuLL0mNidpAwGdWiX3iuSkQEYDltBzA7OEm3VDoZOekgNQ4jf0BD0pbjEtGXSETtiVxNQ/IaOgiGgYFcUmhMGKjh4AqMjMWjqpGGsVwsiTwU/CjaBb4gNPmMFzyg1MN70hm0Kd2u3wpe+zz782JwRh/y5J6J/8Wf80Sfu63MNxSPekHMAqQFN+n95+ltlPR5dnBVjkMEIO4CcfmKfWumDVufLpueLp76g5sWJ9y5Yctk/dPPjjAU7E2ZBzy5GO081k9YcV51XmR5H2kB2dQyj1Bs5IjTDw7fwW4riPj0YsA57H1NH8ZzUI57gMxei+qeVfBcX5jUtRcRhyglat9pqriaIpcC2L40ZlhJZRxxxutVeiKtbkkZIPQd7aqVkvaEwlRPuCouIA55H9X48WAG9tJXvG3D3wCztvzb1u2qKPJEf/ir48U/Z8hp+3Z1trj59LHvsIRJxWuRmGZ1ijZTobORQMaGYpV4wA4GOquaw22KhE1CSLM9klrOcK9nCQ9bgTaoX1gQ8KICkBtNT092dXne7A7Qz4FoAwQZpatqB/XM4MF+9jQ4VhchErtMylTobS6vVasJTw7DZbqUpLXpgw2cm5RDTyVpKkWOcJ6az0mnSu/AsapKSQEqzTi/p91I1z6RZ1kvSTF1UgBeWsDIrgJt+zAMxSb7B88MdvdmPEAdWV5Rut3L0kSKM92hjYvaao7Q+ze7eKW762MPkPliMLmWvx3+dJu3bS2yuPhzlaEYS/s5XTuY7Me+NFzP7o4ILaaECVwFzhnPmm9mLVixT2uyyxFOmiTWo2JTfo97OW0fuajfw+rWmqEitrB/HOCCit2gym/FRm1lQffz84yxxuwmCVE97KqSeL8rNlfDlHwXverTyy0+Ff/yv+CNP0PtRSSerKvqn/8VuNCdgPjJvmrAXV9kVrUSUxPaKn7Jf22ps0KU76DFO6uXeM0nXCE7v9kxhQgzVc7LWga3TT5WMTZ07H+qUus1eb0GRyzDqHDgomL+Z9ai3taRswIi7y+nmHSndd2t7o7BqU6NXmf1anXrj6gAI1I3kLR6HImwEgs9UicGVtZdgvmjKqcWRe1fmuQKEJ+Oldo3JGgx9+8fuCl7dmuJHoQ2cQ4yN2M0zNQzCbzO94SYOEEhKbQHHZcE/veK0RzH6tv5TPZpvrUQ//Jvw3AcUneCKVj7/RPSHCmhn7tcTvb1hKvpY40L2eEVnDAeRlv7dhVMOFJxd/b6VbiRJe0f3h5CkCqmHz1lrauuJp9SHyXfPc+0Wb+10jt64cvMBst2eMb6dvboIhx2xmU4Hvtjlmqpx9i34qOVMjriTilzilGJmeCsMpNfyJhLTE3wmvlKHgdXfx4IOEa3bzgU6SFyF7Qk+X+oNvDW1hlLzcX+Iu6vUI27/sDri/FtB9UHwUb2dCDVbFjCpELdPL8E+maUSY0polXofFFRqCM2T4KPzwSuvOFrZn46XTi5uHV2EFOcUzOGKRnLc8FDKIAxarUbSbqapomVcL+zLFRcrS1HkeZqwoijTBHbzZoHe4ZDpXOV62yXFDnu9bgDELj4wNb2zBWvM9YYpFvxCdx60hWaBsNofMrKkZZFlGQfSyZrNBtKCMAphL5Mk1wmbYLmQ61qdx5ioioMpKAxUxVTNm60m7uil/gvDcGdrO+unVD8izwt1DzXd5ZBPN5W4Ywvn1zl9NaAv8nxxC4Q9F+Xs8pIal8tHHiVBIP0uNWPVRDfg6Nf5ITFmgkgfb3aetb+IW0Rm1knYs2rRJp4mSDxEOYuKpyKVZsLXqcaEfkdiK0uNgwC3hUeeKZATDKmWNfY2YGWpyyqshadjDdtmpeMa5u383fOcei2tamjIZa3hqic6K7WhlfhbzxJUVvO2izahpn7oq2e4844Ue62+/4wKWE1IAToQwVhneEeedsNX/o6/8z7JDK1kpx6I/uhP2SNn7hOt9H03Pr3Ez/o3OmGH5z1ndPEkIrE5Z9DpZgWY2UOJVke8Z+m5kpn9bE3Il5vd4enmR5oFB9qQkDUnth47TYpi+tz5oAMZ+JrdzsLNj5U63puaU/OmYTwIC2ucFBaDeGPKcJb1RtP+MIgn+l5zUp1MzPhEaeUbRl1DUXy8ngcpHYQhLe3AxCu0OWPQLlgbnzaPmFUIKgwSkwiZeKF5Dml+Z6LyYF9pAIbCi/ikJp2J2UFwGChU5+ggmNGQYTQrlZWtxYhGape8OBpK3Fpe3Wp8yNN6f4sSPBpxmtUnO/GrL4XvfWD2k4sCoJV/9K/5w4/fl2cJEzVd0UqrcXh/V8vgKhpY+2d/tNJZ0aQFOJJL4ugUzuoWVvq3Oe72ucdZX/1RNKe2Tj8pSzF17kOeArmc3N46fOvj4sFGH6JOS3Sq4poSU/UhqSed1EODmj+beIizla9YFvWCmYcM4/jLQ5y+0F9GaiAE2/jBjYV0E4BtZIoNpWWeMC2GZmwy6KUZRBy1j/dlmuWLIwTfgNtnBOKInZv86dGpYaS+x5X3SJdDlJpP+FK437rR0H2pRwg64BkEnUrcZVOvwdi32NuvzZJBrDJmcMckzSW/fb3x+qvBtVt4QjoZ3jlxcPnoguImvCiDCGyUQsJSa0IKzmDzNMXVwihotVtFLvMMrImwXyULOYVMuIoEmqS/ECRdZmnW7ydMi/IyzTj4Png7biqCeHB+dn1jq4R12UAMwVyo8//mhXa4QwAmhJrCknEEC5d6N1quO0sgKdS2DsF4COFzVWodo6Gp+4TAawPINJQXgU6GGWiWrCikehASrAxW75R6VheFvqOaMuOApVl+URRsOvoGZ/PrkEddsdSZ5Vt5GK0ffMhqDDhMccRQO2jMVInhZIzYVeTY255Eo3YZil1qO2xiGRwDTgeqpcYyNn+nGKHUN6jyJ25cPC69VnJNRhxN9NQjM9zRJWDkrt5LvHodJzJYDWO7l5ETp18X5ttT9VxIbWJo45ug1KeW1npjln4KYiKY3TxWzYQad3qbACqGG/ezL4pTKhjiRGg2ociz6Oyr0VvvsE6C9WGnH4j+7N8wsFbubpa7xzI4jbmjZqjUaKWl/77FheCCHvxGuGUZtmhHtv66MthUa1M8faKSae5CiTbL0mS01qV0x4vGxNYjp2iRT52/rMglpCLa2ZpfunaH81TndkZxii+g09FWCoUzK1CKqzeMIrY3BgmpXOPCA5krlVyp7PqWUBrJjjcS+M8ADG2OMHuen3nI8k47YVD3OB3gwfBy3YzCM69aa0rVW3cvI09y48MP5cRwbUNfsPUcBrWYYnaXVgSrxL3PheGUehBT54XV6VE020db5z7tJ5+0UECcNkqJInrr5ejNdwytDBg7czz64z/nx0/dx8cN00p7XP+u00pzMkYsGJRJrxN0/XdvHW94Ix2h/nxuAiqMGwBFpeFS2tdAjJCUJktF0ZzcOPUEKYup9y9xreJObm09QC/fePgpSK2t+lXJZLf+mBgmgWNbO4D1X848rGtRDVD8baiY2YfQSezaMsxRoPMRR/TUaX12Fehw62A8UJqLKimG64rsdOT1ShVOUD3IXGJXBnvJMd0JlVCtG4s/eaHWdjMs9TT2ObXnoMhDF71DnCR670bhs3czoKT0Y33o/ne92ucKHqvOurljczV+8+fBR9cxB2g6ES6fXLj98ANFo8khjzSBIF3IZi9hDU4JuzKWuHUIhU1uyqLQqVKk3mwc0gRpczOLI659+wAYiMdMMvB8yjKhiq5BJKZI86n2xNTkBCyHDYJMb9wEfR7GEPfZ76ewGRcabwJsY3UdLOOJIFEQrE0BC6U0W+9QibZ6nP6Y2XylxCy8FN6Aw85iUqRp2lCctt1SfJfiPrL6ZUq9gyxs20NInkPYG9MkVCrmXIiPQtKYm/hGsjXRg+SZYZbNLd/M4+bOgQV0tdlx4CiW0+GsoQepnhycJAappuso/4S6Ykac6m/sE7QSR7XzJKmO1ka9GGkGrNWqEmZeNTxvyDC5tGGlBmM4L9wNa2aCcW4Cb64YtmG4SmPkA3EYszubEPs/LimQcug1KcY8S9tEzrXyuRYjCwxBg1/h5feiN86ynZ6p1aOL0Z/+OX/iecr3qzHea5GWUBKPVtqVnU40uo+kOtN2KTrViGONTqtBKYVizVBMe4JElZA5i4kJK5So7XoGTnfEuO3Acrnx6GmaZFOXrvCkUONsYmsjb8Qrh+M8bhucYDwnc43sm1Kc5WIAhlU4FK0jrQao3TBoDkgXa1yHYdVYttXNAUHpXceeEzP+kdoV2jrkyKWHQWct2hWDFnaIBepgSL0l8j4IXSvhGzvtjloCShn1GofYehh3RtUkjglVOvDga973YiiJLMMP3ohe+QXtgkGOKLn22JH4j//1/aWVWIZiKy2b9IBG7BkVdCwC9r8wmlKbQ1R/km6xFyHGflgv+jHEgk77B4RBGQItj1vrJ88E3U77o1uwk4SUU5urB1evLB9+VDg1zA5EE2ldMSx8tqfdOFpEalLHkbNaQ7gPowRfHXHVQ0gNqrsiDra2ryb+0S058EdVQVxog48akuD4CEhZXrHLwfmjLui8r/2HjUr74BrNcdyKXPqCjxom7ztuzKPMGj3zLSJ1/7rc/iWQXY2pXqOzFZ57Kzz3IU2B3xchXTk8eePIwRw2mgOSqHSZQi+w0rkqE4XMCEIVUUMlhskRyEmJ8wzkrJFEZzBHT6u6XOprC1g+QXXGNd2CSb+v+GUcNyanJhVl3Ol2kyxXN4yCSJQodRSxBH4IGYYC2BwtCINGszExMaHoZZbBQlrUxBpxnItM6lX3mLFLVSbQWxHqzbIl8hwMr0zSZKIsG40G+ExxIQpnmBCEh1y7CyRkWhA0CCLGFZGFVA2qeS4T1jg4+ZWlrWYGd4t7vbnlG/nEVK8xhZthaHseBs1bbZR66cBdCKIGzcDwd0NBEh9AUPRuhSazUh2b+jI8aHdc3VtQVROLneYcg9xjZq9OQSIEEcLSGltsShJrUDE+NEpdIj5UuoacCLY5HOYsYFxVCR0tFOlAdUdUHG9ZkVR71GjLprZa86ajE3d/tmUg/okvfxz9/Bf8zobZ4WFxIv7DP+Fnnqe45cx9fO6AgHHHxYh29oSi+cNSArykdo007rGB2EpCvM/EJe2rm3GqsDKbEwV9dcI42YkbLXlzcuOxUzRLJ6/c5HmplMXptZV0Ymqj2S4oRyuMcfL4MGQuz5epv9R+tAFp5EbLMAbBEqJfF3eVGx5zbqzJu2GQVE4xt9ybOCa2Gwxr+qd+vnCuQON6JG5rHKsPUIYGZ2dfqaQstU+38WG2BtKDobSeC8+VUYVxO5nmvcVQtYe+oE4yu6BMm836s4WhHoF8+Vr8/R+xja45OD8d//Gf8VNf+Iyf7AUo+3EOtik949knfIQ/w7q/fS2wYq72yUSTULOow1XDKptZc/LO488s9pPWzTW9J5icvX2j04hW5h7QLr+AoFIINiaTFsDZSimp0g1gQYrN3KaGnoaCcJEWcm4MAHeoCb4RL+vGtd16anQjutmO0n1JvYHxTL15A0Cn97r3pR6pToRvhdmrztI5WaEJESfNUrYaOurn1Ctju9Yx8Tqt9Oqp5wbcN9U31pgZC3YRkkYluJdMDPeUKV2TrSzlly/GP3+LdmEtWMnI6lzrowfmOpzLnQ6F3YvDJlguCQ2Bn1GmAx/BN82jWDZbUZoVeqFRaSyIhME2PLLQr8xxZQIcELgfIzixgVjCbt8wqnv9RN0vipu0SZMs7fR6EPQWqgHIgyCMwlg7w1mr1YybMQ/AEQ55KIvizvIdRVWB+4YwWBXFDAuZlSbGTuq1Y1wvKtJ8l+M26JpY0igI4gCc+awd9LqJ+lE8tS9SE/0udLwCWC/VO8KJyAqzMusXxaVm1FqY/OLSdljCi7S3NmeXrqbHHhc8pLh7Km4FbEdAJZorF6MdInYS96xBFSTqYp9Yiip9i4UjRdUQ8ffF8RQ5j1B6rAINezq3kxv9NaVKH3HZQDy9yiOX1cMQSk5jxa0j4TvtEWNeZUgl1WztHby8UeqIKb61S6RhhBx1irOZICi1ezxqezpcZna1qZrLyEWd3xRpMtEmn8+bW/q2ObqzHr32Kv/4Ji10VRss/u53+TNfprtsKLeXFdjOQZbIuRZzH2X19KEbitq1NqTBhhNgZg5ipaO0FNA+FQKTiXQ/bgR6H51Z07y63iMJlTm9pTOGVRIUWWVpq2KiMtGy0m9Prz1ygneS9u07ilCFWT67dD1rtHemFySokSSgtDALq+ttU1ktK9tDHYOkZkuqX4yy00QqWa+SlQf4tz7ESC1GzIOho+LCNqC+zCRz0SOZk31jUMK2trBpsNf5sKzHwyDcm9nIFYvBYRjWIUjuDkNJzBigrrAaBgnB5O/mYYy53QrMDcxxboKcIAiKDZD5+1zgkWk/+t5fsdtmLQFpNuI/+hfBU18mu+hvewBtnwbFEXfAtvWUNoM1/HLw8ipe1pvX93q2nswBTAXuMidKsxjORZhoqw0VLr5ZGFOlPiKso0D9kUzNLD/xzJHezxvrXQpuuvzI9Y+7U7NJNFMC24C8bSDzFU3QqxpIHTKu6v5gciYVCzop6xGVNRFI0bvgtCBsP6uNDAi+KncT9Qa5rGbaCvzE2MF00OgIJmesD3XQSaPTVRpdZYw1JguMBGOoJ4HyyvVLCitecfEocboVce3j21PsHI1wI9L3qFjnACEerbR/VJ5C6jcX1Wt2KHjIYVMQNQB0dga9vn5/gNsvsxR29mdrd6K3fs42tvH4Wjs4t9jeVPXodrN+mhdFHDamp6cDeiBkcQTb2Ci2JrlRM2i73U6ToteFrReLsgjNzMIUl8x1EhVZAnMp1ODOS82LQtWXheLN6iaCKN6m3jDNUu00N/2fF7kS9FHUaDSiQC9BJ3rZTaMRq5ZM06xUT0z6WS+PaSRCkgVJyQsCVBRWkytpFOnOVC0XKX4cRv1SL7LlkPNInZDnaaj7W5QQRAosWe8vSRls5igxST0xMfKwbRADThw3YpKTosgSKS9Nt6dLcXoJ1qiyspxYvTM5ObVx5GSoNRlZOF3KilMrro29wUTVySqAiaKq4aNywGBi956qhosxZbN6Nn9Kq2hp1CI9MuGhTFTMUp/LdJj+iEATXCJDrHesWsVX+wfvZQKJ9Se0QlS5E8VgOHP1CFjhWr+rPcdSF2c+8ZI4aW849VBJnRpKUCGT5mwMmaiep28l9DzIOKa3/fyJpfd2QkTvvhFcuIQbYKgSfOsb/Kvfos3Je1AqvSLqq3edIlFpFI4umIEhnB/XfNTEgVhiimPUejnsklfLYN3sjRe7T9UThNsWSDqJasIrCUZRYv5mNICYrP52SZCrtrFoSr1VQ29qbu3EYzxJW+tbBNKjdGeWrvTaU8XEDEzepd5kyU3i5kbEmAssDAXx8pZTF+9Yg5PXYcTsuIjrTaRRpNyo3ycMiVkfI22QgBZXaj7USrtt1Vq/D2BQelVkpI5B+2z9h7EEGssIbIwmLICxESpCbD1Q3n1sEZgRcAiGhBsrgyWUpI5BYmCIsYyovNompXacKZqjzmEmicZ+5dwnK6rNGz//QXDxmvkcBuHvvhh87dskanwmj9sle6UzTY2sIqmw6R/ei0pi++twW9P4CKCygP+E3l2mFsRcYmYqsKAglh0fsEsZ3IxBugfm75x58ujrbwZaijb76fGrFz549sWtNOeCNoKgFcASXSXfzWpgA3W7yUU1nnVw+xDiht7ON1ZoF4ex0FPgsdSJzJqAlGZzUep8dg5x9rXslGWroyoaBCPWRPqKHLYmczkWqioO/GmnACv1iOXNVGLiE+aRS4ukmrnRn2ecBcBO45ULQm/nipsX+1zAN65adQ4lunslbfWDN9EWQIbtsf91q/e0b7hk2+vR26+HV8yqna0GuzDfuMYhglAzuYbsQwEvNiyem4F9E1ES6xxUqupRFLVbraSbpZAFUncJWDWhdcsc9npkNNRBmUp3yrX5stRx3rKgIoZMlKG6V55mST8tdWYORR+VyFfnhWEwNTUZhlGaJOoHEJGLXlrm6sSShTRssonJqKnG8mbS6YdZ2JRBkIGtG0yoTBHbIle8VvImj+KGamRYJ64IrWKZaQLJqGXBC9imnOWdQHe3jRcCEcsZQoRCRqIUXhMWAFGWAFbLfrN5cX76QJod0qt5ojSdu30jnzzQmZinem05I7WRWCnrvtdVO4sZ8Tby9nuIDkg1J8XNvGx/Kl41PFWhsNCzDPF1uJHTlE4pJeuCwWpFGJOBJllRurvbZ1dCpRJqdb+GNKgbGofmfSqE+xTP8SFzrv1kHmEz1vqXOHXW6nWyrht6Tc25Vi0I6nCfqbFkZDHTtxDhx+ejd37Ftk14JfvCieB3fp/OLpJPsRjca7o9ZJKllXbkiOrooFC0qczFwDBz7I84/meOW5ucnSf1QLRmg8r84vFRtx7ZremR0ua1tmqRHQGCB9tzh8KHt4M0jbqJGnaTG5uzazdX40bOIlYKt5gLfnn7jBEfho7JjcQgqWPQSUBwaHDqSRXvXCpxOao3ATBciSmqeQBp5Yj+gGOC2i1PPNuJwyD6tyWVonaG/Yv4xLKOQZ2HRVovA1p4qK2PL7KrG/t/ezDUtbTN5lbQjbp2EJ4DTaolMNN55uC/z1q9YytLwU/esEyXsi8+Fv7TP6Xt6U9zTxwTA7oc2YVW2v71TkQDvd2Ax97TGiVq1+4B5CrNIsr2ElJN49K3miLi3cRgipo/hAW46doq5RVlW4tHG6c25t+/xLUgmVzbeGT9yvWHn8u7PVYWeamEvRKsUtv3fAXVbw2rtQ0FRZE9BF/9lQekntWDLOLwDNO3DnG2WUdNhNpvoBNfktoYrhBHTCgxx81n7ddo1fGxR21Yc03q6b2zzRojUSOXTgkcxohEr5qs+mxAaHsR1cOgM+3gLxT2GxnpJiIOa7ZPwbfvPXiE9oNf/Sh68xzNgCvkIb0127zUbnSyfCIsDoTxRHuyyPLtre08hV1rNra34iSIIM8kjUPWiBRlDHkQTk1NhRzcy3xtK8MNFc3QhMGpzYGRGpGKWeq86kBOcQBETaXwgD2yKMquKv1kduFgu9VWlFQUJQ/YxNQED5s7O3nWU6eRiAYzPAzbgWYiLIDNeiAmkvKAk37Bc9icXMBOcyyQRT/tA7RyVfkyE9oITNuBuqv6i7ZCNhHQJphWi4AWqkJgH4a1O6GQuVIzuGLDgDjI1Q7volFaFIqUJor6K9K9EUXnZqemOmutDAJQWjs7s8vXu1NzOcSR0sAZBLwEPgYV0gCAapWBWFt/NSRlNZ78LpPWDeUbwEfNxdJB1QocabdFGMjzWCtWfMgRALO0sq4xVqTWr8VI8YCXjspYUj3bnekUKWnEof1oWYj//iOfiFo7BCboYJOBRxCCW57XyOXfh9FS47+zAeGVSysmvPLQZPTP/4QffeTTrNoZoJXDIqmyN8ohpuh5wG01awTVKNOWGulvS2OLxFNtdmZ7UFZjulrro1P443ytuqAEN7g1UJoJqlLZ3dJTyzcxkFqRy9XDx8Kt7bmrN3gueCnmr13tTc1uHFjMIfWEDq0klgRZpZ8Qm9mEajMsNRjU5KYmn6CUtSzWkpgN6xxMjFCpGb2dW64GQ4vBsjLi7IJE7BEPhjVaWRchNl/u/jCo7fjSbsZVI5ekziztplbYBsK/J1aPOW3ZllGvgmojhdAuMgKDFEWdwCTGyI8+QxgGP/sl1ds4QZmZiP/kv2Szhz7x3aSZle1HM1xHeGaG1vHUbjLwVy1Pt5Qj0DuyLtrQg/iBuLTCMEuthKBjxAtTIZXCZjbQ1biyNkuTeM4srANbaHD72KPx1sb0jRXMbTP3wUX+7Fe2Fx/ubm5lWzt5v0dLSI3IcDcAWTWDRguhNijfLORCU78JWKxjYVgZHjUi6uON2TDOmuUcw6AcPAep+VDs5sDNjfQ0iLNhJB6rG9BGR9wN0n1jHlv8sk4uzRxUoddtJkJsunYyJPXIwMwwsu54VzmIOPy+jrj9Am6f0kg7lDZW41++xjqANKXgb85P3Tq+WPS7JOnmWa64naKNjXasCH3RUHyJJL2k183V6FDkcrLd5ED7II1l2AjDMFasTFK+tbWTppCdnOgVPHrJNmb4CUuSE05CxUCjEII2YePvVkADUYh+P02Tst9N+9u9RkOGYHZUoiZTfLazXWTbeYs2Q3UTziN1N8ar9tMtMxm0y5Ru9HukFTbbLFQzeJIVvBcwlia9XtYTsoCLOW81Wq0gUp0bRWFL/Q8GPRGHQDAyoTgxVayXwA57MOHq7ShLIivXgHqdOFKXk36/p+qWUNman/jarR34qign11YOLtxcOviIIrWAc0xCbqOYmcEzNeRSv4MZq5RQF9BM9xm9Mzi8nGyTVRwLwXQEsHgblmFV+5kal0F92PmSo6YMWdlGLV6rK0gNYbvU0/xGHHnkEs38e4k0dZwbw1OlRu+Jq4F3wVtVU0qlvOkbGYNxRcU/36IpUvzB28G1a9Ru4Rh957vssTO7hVfew73rtFJ6jiHPflHZKYg1GxJLLqkhoI6WCWuYsV8gy9MxtNKjleY7b5W39bWZR5obVmsISWkTFQtZGtMmRoRJ4Ywp0oZkimpFuSzCeOXB4831ncn1DXXXME0XV65ms/PbYaSURg4ZXEszyWorKrOJUBwMqUvrg/lviElHtb8yqNvY8YnRVAbnmLDCYhBWxJtAewOAynJA6UgYGhFkN7oxdzUVwO/2TOpeYRDVzMqgYQMiCfFtRZYKm8t43YY0QDTZLlOWB0/qy/UBDJpnSbqHpL9fhS2tm7+UKPnD3+fH7s9i8F3Sobs/RtBK3Al+iIa6iBKr29lD1oC4a9F792l3s9ALbSEzc2HQJYRxeYta7gWzJJyY6GZkkQ7epcA9aRzQGtdPnmmtvBYm4KZj3WTqtZeaf/bf9A4c2FlZ37xzO93uqNtwyB5NiZk+kEfiSh6bS5nYYSZR2umDeyJOVms7iW9PGSCXHuJgub9eY4PpYdxIxvWaNZ3Ql0aDyhn1nkZdKpERUm8XRY5Y9oqYr9Q56yahTva50El8hkS3hVWtRb1uHHdoHPFEatuVmImtZlSxzY7vhM6LfSNuv3YO2t2J3j8bfLyEH7vN4Or8xE6rPRXxIFA0qegr9tTrNuOWBJsiGHVL7YBhehiWosjSVFG4KFS8LNKbLFK9oyM4vtXXnAewKQ/saQaqVMgpjDr1VS+fmpiVmKY0C6lid7BleQq7dMdNrm1HYRgFBMyhO6sdmsdtFjeCCBeaKPSUGMOgUwVBSkwexGG4SKfbQvRJwYOckCSO8qA9kXQ729tcdBXJy9RJsDBIb/oAelJBijTLAzUh5zFkgIcoZ+gyWCNO84qSAPy1/wl0MQ4L1FsEDJxlP0uLIFxamL2cZY+upurksNufvX2reODhjXCi+P+Je/NnS47rTCwza6+7vPd6RzcALhBEDSmS0mgfWZZky5rw2I7xMrbDy8+O8D/m8dhhO8LjCUcowiNz6LHE4S5BJAASaALo9e13q70yneeczKys++57/YBu0EXw9b11a6/88nxnLwotInsyeGBWnau67Owl9s94sXag4U0xAqAxq3CKBIXantIvnW1VFO4Owuz4H6tGitsAX+MVu0om2Y1GgsYnnbtJ3kXzCVY2DVDxkjZHVwxIssWDGPPXKuoaQs+Qed1pd5xm9AwNFI3ZcijArxwVoM2ouoOhS5+zVNu5BE8fRn/zU74szNff//Xgd/6QZ9OXPOyLaKXTikfzk5WOw1cj1SiWwho3lXIR0da84lyBVjoxW/NcWctlz5SjjHQWeC9kfoRMHRNk6Ud9KTm4xTH+UtIaZmknlbpc5/PjN+9HdZluoHx6/vTw7hsn7O5bRQkNwExxTbTEBG7gXAbD0Ww9mrs5t+mZWHMF2nFC3fXLYWgn+AGENg6Ze84HSyivUs8uqlI7MEjN7kZ7bR8BzoFZa+gSx7rtlMZGC/WKdPLUu5tB7uNIoOa6Pgx3zWP4op2uK7gX38kuYpC78O7PB4X96QlTXgeg334r+uP/gL1kMS9L93xauSXw3Urp/aC8kHPcfwhoZj6tZAOtvN7lMBLOtJArHNoxGIe7spg0qMRylrZwei8tAXX1KqxR0ybVbbL5o1/7lS/++Kf0qoL3fhH+/LvZb//DPM1EyJfxSb1eacT1Xcd6U1cycPqb/2L9VyyNNZAbk6AaNhkGCT4CoUwpf7IAetYHtkvwqUHkGTiaQteIGLHLobxFLtUuEPl3cHHgb22vyCPCwWqJJRqIVQRmrAfCqZK+1GMmDcO8UeaCYwbdbLcS5vx7Svnqo7VjmT2UC33xS4e+cLmmN1wGx4fR937IWxjhdcg+msbvaFa3LjQ5nE6nfdfqm66LUrWyqdu27qDEbag5ZJSnYRZr9iULjL9M4ywK9eAURdWGcXjj9s18NtlsCr3UdZ1lKc53sq2hdD+DMMoshqrrqWaEGgX67gKo6tMkQZLlkySGFpFd27EmDtpYsKBXXQUZ2ZWeBbjeRSDnDMQkTrJJHqZJmmeT2WwynSXplEVB2ZSLxen56fN2s8inB9mNg3R5st4stBanBzGeOtQHSgIRQ8iowIDmHkoWQPigCiANXEOzxVZDOAkqQ0e6thGa/8YR5KfDr0k+ydVs9u5sdW9RT1rYMjk5vnP8cfgbf3T0/LgryrYqVd9oYAdK6esOmGU4LqbeCAaDCs5sS4CxLqvXtyjQMCMGmx9gbwP0o/Pt/DU2UlJsm1CnogXcncR0pR+fajxQyKwCxfp7NMf7cofZaUNZV73HPt2QpckCQyIDnLjAAxkYAWN9eQE18LD72/naaep2slXm//jtMkYMzw5K39PxFcpOz+s7TFrKOCYsY7rkeJ/Xwtsm/v4PxKNnxg++n0b/8B+Lu6+/ZK+dkdVjh7VjB600tg0zh4/tKBT72A9ijwIlbWqzZK68t01Ikb3HRN1L9CrqMTdnkiAjewraTYyGTptZQ6b1yRkWKg37NEH5+mSHt+9Pjk+i6rmeL0Tbz3/6TvSVbzyaz8rFuquKroBCaQIkJRdk6/NVLx+DtM5erN/QHjznjA6BRgg0QQ4wpMHmw3AsojwMYqFjbvyA1KnlClpJD1nv1Gs+RLm3wqhq9spGtI/brhoXMQgIBD8SZQlzYduTGN4phA02czCkFuSKu5re3HSsYp6/f+elK/Iw4AUb30AwntjcPW/xps8HhfWP/m4A+DxN/uv/7iXDK2nx6OB2lx1vG59WKmRzDoN2nUGfY1bK8ikPd7vD42GhJwn1+SB/VSqHZYSTGGilokYzTt9TVkkjoJk1lE3XDyXRCK5aAmig3bj9aO9wCe+9ler/+Av267+X3rxxOw/nt28+/+RRcX7eFpUGHYM03N7M7J5GRzFZBCJlFBfAiqRiZBcQ16NcFBgMSYPYmDtcQ1QvZtrt66UVGLCQFHBPciz4dg1hFA7YGFltI45Z7melnrkuTzJaxLEwDA3DN0XMDW5QFAvGPcRdKfXcmGCXCz5u/QnCFHck3d6cjw3q7o5ifC9crscsi3X03o/E6Zq+nUfhu3vZuu+DoowjPplk+qVVZVmXVZZkekKTGKcnegb9VVvRKd53+uqTMMslS6CDo1Jl08ZJuj8Hk16jSWXTtk0DHboFb5pqtViKUIgwPji41bM0T/fCIFIduJTbruQiAlNlCKwnCBSky8zCOE2DNEomE00lUeTAG+46aHsJCgzjSZzsHdy5e+++Phym+odSiIzNpvODLJ8fPX/UbM6CgO8Dcw1Xq1UQ5UGYgOVC8l7TvCxO9yKulsuqEAyMjp1swTsPbX8aEwRMvX8wZEvfFLQpB2aa6teilUKohRmEmxsH79ftb6JPnJdN8ouPbv/aV/Mvf/n8+eH50ZF+LJAdj7wJM+ckiWQQTgEeDoFGvhGsgGorF0sPjkYPgW8YIGGCjlF5g2gSzkZWk2EZm+K2BNgFkbZtOKELIbOhJFmIqt9lw8odcIQxNVgpDC+1l+mbUnxm6YiOf2Q1zBQ2zvISfQsTHPiWB8EFv9lTjC7il00qcQk/eV988mzIB//zf0986e1XUr1yRBmHkC03Uw200k3m47Qa+w78NiFOag4Tn6ubI830Z87g2s8oY/nwaaVyZ3Nzn3nh9r0bF54nEE3BFMM32eBbp3WtCJ69/ka23MyWAMPgbJV//M4Xf/tPz+cH54fPV+1J27bKmS96atiFU7AUQYieEshgVuSnNm3cmLtaXExSniIrix/7Tw/p08MQ5azw17jfR3vrW8cm2+A1grujd3J5S6aLGKT35746Q8loe2FrnnswdAEDbkd8w5jYMIju3dzS1BjbIs228hjnW4R7XOHilS7Fv/rf+ofH7mv0j/5EPHjrFR7/alrpfzP/cq8Bj/IgBotbv1WK54UXAeMEeiuDE1y6la6Lo7IVHwiPFpIu2mTYCDVDIkEGY9bMKTse/uKtX/vG0b8xZPF0of71v5B//t+CwWU2ff2LXyhO5qeHh8vjTgt2W1gVDSqarUJDaUQc1AWj4EUyQIJVbmBkbmrmDudojRMuU4c62UlxBT20iBvUJH/LkeDj3vA2HzCZFeCs0GDvelRethhfxCWI49xHgR+mOULcC6Weu8fLLgWvYAyiwVdgL0OaCBj+KbsFXYtZisVK/PXf0DVsYv7xnXyRZRFclezKvu4xRJInepRuOglhlHECQ6DTbLFWbR9HsZ6NwwQaNEIiUNNqbUn/Bok0vA/1LKgZYRpWNYdu3QFL0jROeDrL43y2v3dvU4Q3Dh50VdWWTSSKvq54mK9WxzJQUQqV6MKQy5D1aaDgSCwJ9dHrvu30cZJ0FmVwYa3muEGswvbx6VHa7M/3D0JBFZsCEWU3776e5PPl4qyuy7atssla7K+7ToFS12LdDX3ps4kKlmnYzaaTxboJ9BmgeB547JHhQXEuzU+iKKBRikGjgaDE9x5SexqlqrqWYfjRfPqFdXljCR1B2OFR/POfxd/43WRvltyYnz8/Wp+c1etN1fYRNrSEnHSsg0NFc3o2DB+aoJiNoeZuONteqhRxAjYEai2PZhJAAb9kEuKXxl9dwJvTvTwai4ukgAb9atGP/rK9q0eYHv65DCsD7BEOikoqe+bHHTuZevXSMxUYSWpbRVBEgKD6+RTRvC0CP/9F/N37mlaaZ/CV+9Hv/CGfvgI7yhZN3pJtF1N2Luxx6U/K+dHU1s/SfnJswdFCqm+inIubjkAFSNwaOcRfuhU+E7WuQceIPSsMbbTI907v3EyqMm4AhuL7P5r83h/HX3o9uzFLn88Xhyfl+fmmqDRQUhEyBY895NBKQSORjKcDBfdyHdBxjEOe6jgYcgmuZwz3BDhSS4yrYCgE3/GMjfFga+VFGOrPejJCHzTMB1sFLD/bcsG6utv4SAJt5O6/HgwHSjqMNmcJNb4WxoZyuJxKC14pvz/zsvof/wdWNeYi3r4d/6P/hr2aXqkvEMwvNMZeVpbI7cDNZiMd57KN0dDYSWemMgF9JtHYWCntAQ2crF/eWfOswXPQTZmHS/1hlc+ffPn1Bx88Mgr6v/xO9Rt/qO68EaRavOeplnoH8/Tm3tmz483JiRbxeujHQBx7LqF1HyQm2q7Cw0mkpbyQNistT1ODPZ5TBDZVKlGDJnLZpB2IyxSVnVrcltTjVLPWkksSfC81YixJHLPYSy5+l9SjW71a8JmDci69GzFSj5uvtjGIqfYdXPBaXrZci1mC962s6fMi5O8nqq1XIY+iMOo62XRQupyJEJR43rZShlCqSvG+UrKJ44jneZhn+vLariyqdrPeYN5317apUk0YQVFLbL3Y1nVVyD6OgyRJ9+NsfvNelt8uqlWaaDJXQCEzHh4ujtp2dfBasrc/6bpqcX5ad5pkhsuzGhpFChbmabVZn5+daWY536vzfkKTWhRXsajKdnFWnPbqzYOD21g4iJw+0XzvxnS2DxoctIfUBDEWIiLFUJPHuiw1iT5/+kMmGnDoi/MgVHmQYGVNTZ0Dzetkr6zmCBYD6EbEWdM00McSlp53LTs/1wdcS/mj6eTfWUJdPVb36sMP2c9/nP/K30+icJZNlpPp4vB4s1h1UFmpwxJwIgwgscmEjqH1Q3hVlGnscCPtjEJj9AxmTJeYjADNWwN+mUAj8yIf9FU72i6Czul2BAHSDrmNFFHG40D+C/WZp38LGDfurcXGW4YJlTHuY95+UPaWLjuLYjZu2i+da0uI2VMzazSCvAok+r90Zrmq3Of4T/99cf/NHc3BL7vL7dvHh+MImOV59jPNTTbqkVkPi/IkBq61NVXRrGHaf+MPbmTCGhMzaTWh3qSTk5FTKdOG2J18/IEOizBsaGSi/47ySXvrkpNqIJ6Y4kp1nqVxv9PifOQ4dfInt+/tHZ7GDZbmPd903/928Kf/eP/gIIuTea4xmK9PTot10bWdvs0ICgIEMWZKSWl6C4fYwWtAimFIlLAifDsE+bYkFvem8CZ+CU0wQMbfRwC/NgztxmQTha9a1L1MhCAejQ+NiAf3uQOh8yvYWxjDkGaTK2Boc/MQYkP5fYs7d2QrQSnVQtg6Yq9w2Xzrf2nfeehwlPxn/+UOP/gLUHbZJQ12RZqUB7OSeXfW1q+Ys+gPvM3pYsoROGlpnFvPrDVz96MeGIgWcn2n0JNm7dWcGec3ZgtIhcEn0sVWml5XtAaaEliuiQjFsSqlTRK36IMB+dGdN+9+/DQCVqCZZhH/5f++/i/+ez04666Lg2C+v59rSZ1NTpNkdXJeF4UEZQ/6jYeYy+triBSzq7YEn9U9ONmCzVytkO0ZdYeG4mUvRljEeQ/qKrh5b5Ry7DyVT6nLB8C1FjPmlU3ntadVfLT4T4CNya7aovuXnwg7APr1Cgap51BO0QUGwmKUPnvF8oIJBy6x7dzXchI+f2uPx0nWaEYpVdfBW9PEqwWTOoPWOIkKBZRugQm07pqCqThNte5BFSLRnd3WSJNivUfdNHXb0B30WGlIHy/ROzflyaoMsrmI243eR3Y8mwRxd/z4+Yatw6TTbPJ8WWlsrNerNM2DkBebjQjD+TTfy9MAgiRaJkXfrNtNH0H7HHDYy0ZMspkWdCfPHjEW3bx5LwxDEYSuojA+M+PmAUBBchHIxSzPmro5fT7p1BI7/YRJqjeJ9fYdBv0HAdgDYXNsHUR8Ro/sttPMUYMEqAiU6Ox6fZH67p/l8dNb6WvHFTzAp4f9D34s3/xqEMXTGzeyfDLdv3F8dHJ2eNSulqyr4FBcBkQoA04RGj25yaUNZuZDtZwXaKuXdyaErPAxusz2OxwETr6IqzXpl1+cHVVQtA3nbASw0aSx41JfaCswCd/G4SftLfs+SToR6vWmO8j1a8a+/EKcyJ1PfOOL4itf5enkwn0opnbPatx7DsThvKlHQWCvdMYIImpmM66sV9caB61UU1Skx9AFtws2UaLqicrrMsytwQWTc4xb3DE9ugp7C0akuX3RNSahfQFegXPHkcxzrJTWQHgXlmkw2a19b5qJUKEiSPrpabOShye3DrKqTJoWNLC//l7ztd/jb345muQ34nSyt7+6ef786bPV6bkqlx0+IMk66D0fCu6akZI30I0wO5JeiMHLYEjhlGz8o9XZLoPhFUz11SzOZOIceUp4MKQZSO2ggLS4gu2XL85oabaXV2BQMaqvN6oL8YqW9T/9p6owZhT+jQfBb/7xjiu9ornrBR/l8Au2KabPZup2jAkRZA7OGFO+/8Qq6Ag45hFIrC9ISYs4BxoUEK6lM+CNbG4UoaRkhw2UlS3hSIk7AaXmqF5Q3x1p+loRAZWDtmbYZG/BRHk7ZuLoMQS6x3otkJeq+iB88vrdL1AZbKXC7/9M/NFH7Z030YEGFfeiNNm/ey+bzJYHZ8dHx+vz836zYn1TcdWx1vmAMaWGg+bILEXnLmfzwq3ufDWX/iL9nV8EN5J6O7g7Ec0rL+LFC52dOYXNntcHAhVYGIKQL3i8Cas7L9I/Eamk/v36iGNsEIqmM8G14fYiVbbr+9MVfdRjstzLVw/uTcqmKZuNpnxNBTGFcDKwQGrOpAcJME1I5Q7qum7rAsIdqKi40CSsqxtgWkmYJnGsdw2jqEWrXtO2OPmzQKvXWIg8jpK+aw6PTzoJPRMP5vtHz58W1blQtSqrouxVGsVxpIBA4nwfhPrO21YfrdHDOsCS6/o4cHxNXlO9LVQIEl2Rsr7synI1VQe3tbIEaenoGccFHje0HA8DIJUd3FeL3DrN4iCedLW+8Gya52tZQ6RmHCZN0DQwLmXI4z6SPY+SWO/StL1V8hRkHYUhHStQoIotguC9LH+NoRVKq2gfPZQf/I381d9J4yjP8nQyC/NJmKXF0VG9OG2rsuxacMxp5o4J9YAu/T4CqyL3qCcJO6bQhjwaZteefseNnXHnHQCjv8KZ019SS7u4WKgM+p8TaTailbvUgwCB4UKdfSvmdU+H9wCmJCl9crljU6zbL+UlDO7zWdSicO45vUR/8Gfi7v2duuMVb4J7HJtopdOyTQLzcL7x2QdKun0uF321RWo4M3GPnI3ehqNgNN9J5ewxA60c/eeuRtmf1bAhswyTWdFMdjuzmbN6jq/bEmPA7NOD2zcPTzSzhGs+L9mP/3V7cJvND5JJujeZZtMZOFPyaQ0Zfqumqpu21ppolqaR0LMNk1D0WbGAmWje3qh4sGDp2WCA4WAGeOGCbvNrwtDIHM9c+CqXq2DIKRrcclv8v3QlqD8TDEFectOqwZHLnddF+T2cv2LHQfGX/1P704+ZnQPj//Cf6Nl8x+mvvLOrCDTuJr3P/tZO0btwxBGRpfBhY6naNQ8NIOeugo5dg2VWbKabUrZeGKPoRrJWDtTVxag4qFn02ChL/yLVNqsmyyyc4qNbD+5/8jTq8EaqKv3Bv1r92X8lMO21gbkUOp7s5dM4nwSTSXo8KU6O2tVZWzWaMIRQqBDa+cH03EnTLd4VV3VDwBi8/fIkl7+IrSd2AXGXSz3uDs05u6BivJrx6CBFnwlzZFJhfFCohkK4Tpf9VOe3KauMQrx266acjAh0guv7CK5ilmAwX5yqE1PipJsl61+7Awk7+iV0PVWfjKM4SdOwrKVao8qKmpCSEOeuuR3My5lmWjyEOPJKM9K60oytDvT2MoBYIFhM0QNjyRBdLZM0ubW/FyXTw7MujaaTvflsNv/BX/9FuXgWaOZaln1Xsz5N4329W1VXAghdoB+9nvwXy2VTbfTDqHtWbEo9bBPIe2FZnKWBks2Gq2oe5lX55PgwC9Nsf/9GGIVwCdAxFeP0wyBKIgX2yE5TXQnW1k4/2MmNu6vjVRJs9verk/Kow+jFKAp6sE2CJwCd8ZCz0/ekw0lrmYahEIkA7bJQbLtk3Ue8/8U8+OISfAT8+IT//IP+V3+nw1gR/Vgn+/tRmhaTTN/x+uy82KzBq65xg8lzUlK0PBYYkEPgrRmQ3JTEYx6pdCb0kfrz6RcryDw1yrMcbLFMflGZeomTUrbEALXxXbj5RJksopEnkV0x47vGqQgzRy53XghN2K750C9hkeWqPzxXhUncEd/8kvjKV3iSf9rjOCeZUx6sfUMNQk5Zcwm1CfZ3951xtEIOIsgWJ7cGE2WslQN/lIPrTvnObsUMJbRE0UktMgcasUZGRxdP6dpFjhzoxqBifYJUPwgyCjHNDgwsYJLpJMMcZH15lQiPbx1kTZU04H4Jv/OD7rf+TM4PemxoFqTpwd07s/ne4kmwPny2Xq2LYgM7arUVQ1Mkt+TLyTkqAcsMzEzCzS4MvnoY2nHukz06/ctaUcYn5dwGOA4mS7eFsVsaKwjbhuFlGHTgZRZgRC53be+0FfXKI1KW/+yfqY0pjc6/+XrwzT96tccflDRjknf3N2JkzmA5KEVqezsafVtHVyav3GLVIswtfFDWRlzRllxA6mn6hlOMifUsOGVPYl0U9B0wMmRi9CWHypRQ1RIS/LGXAf5Fmd7LhgePH7z2xY/QbNnJ6Ns/Fr/9Z/2Ne1QfQW/UQXEdFmbZ/h2RT7LNJFk84+vFqi/X8KoBcVikAeuqD3HI6MDnDnHCqBoXEUdfPjPiPPVtQNxFEcQt+XsZoeepc95BOfeLfDH7lzBCUo+ZcjHXFXwXld2Rj2DH5srI32ssVzFLuV4U3/7nrDUX1iTx4vYtqCYETRbDPE/igPe96uqCqz4S4OXissWSqVp7B6dvHM8m+QTKnnd907RlUbZNqyBos207pRlYmPKAhx1mV4OjNwBz5Wa9CFgQZqwpqrLq7791N5nO3vnRX2k+C5GdVdt0TavZZChWRbUuO01bI4x+gzRZwc8WS324NEkhbwaLyMUc8mcBzJhSFgqWJCIRXVk8ef4kipKv3ZzdhTQ53ijeU4cl8A4I3odYtyeKYODLfnbv9ro44uXxdL6fnWk5U3JsvQXhv4ECgQXDHutzYWS0eRtKNeDxl9TGsqpr/UD0j8/67m+D4IsMC20UbfDhw/7Re9Wbf69sa6Ch+uHcmO9p6pvwbJYvz8+L9UYz3QaSKJFWCkY52JR5iS3czNhiiER/BLwqdDGj5+xQ6ZhFmpOaLznt+wDzDswHurqLWVqlerQYdn/pmcgpwMiRaUpXu+Awi8yLs8hL3d61l+b9H/ZPPnI3Ff3+vyvuvf7ZXuJFWmk/s4Gi+dubv8ZC6IyGyjwZclfbgUe/kEVFWnuGRyutcdFVPCd3+VD30lyeMiu91r3KJZy6q3YGEiKejDx11CWcKipQQrdHN7mhpCCSSZfVB3iyf+v20almlnBHqzp877vNzZttOlEQPs5TPcvNprfDbpJF8fl5cHbelBWE7ECYvrJR+mCtpNqxhjsoMz4CP5fF92axKw2YV77bwVQ5HoR8SO1jlvxZQfsyFPZSGFrgeAd3VdDVBdcH8wB1cXEXzpiJ6DTXbIkRHx6qd20XZPvLLPXffrt/76lnsPzPefhZwlO3bOTDeqvCoYn/gtNc2UKwlvfZozFrVhyS1mydnAHLPpy3rmZ0ZWjuHAoH2eAWCz4vSw6R03u5caTsKVvtkikLLWUnBYkNx0mzRCMNpzwh9A/84uDug0dPI+yuxKsq+9G3iz/6Tzqsa9VxrsXvpuu0NhdlSZJBreo8C85Oz86OTyBXAc+JBjbFQtB5OR6dS6RS1nAn3Ji0C7dCi31WsuebKplnl+HmtRgTg80nM2zv5ZfBWOMUOM+UY3/aXraE39WCD4FmbobGHN+VAO5B7FOQhyuZpeZOf/Ev6XOXB8u3D/okjoESChVDhgubTouyXC/XmtfAL5Kq2GFGFpMhpJ0kjId1rdabokPGqVgMXqMeOtbwtknSVg+qYlNAqngQQFfx6QRKY3aQPb4BQ/n0zt37WRqfffyuaNYxJGl2DaT/gOeprJsGXO/YVDzgTVNXlaaXChr8MN6bRpei57zWUqOVVceE6gTvJoGY5WISFKebJ6vF3f2bt3B8CyqWhdlFQO9ERG2BBINcJR6l2fz2m4fvnuYxm+3vt7LTZ2TQu51FQBsFlETCa6K3I7AWHJI+pi8YE6ahqxB0Ieeqkf1RyJ/m/LUCwXZ8qD58r773Voh2XM2227KbCfHaa6/d3Ns7PT09OTo+PT4pNxsNLGiZGQQcsxPojQ/jgBnb2whg15Auxvq0a6vdnNKaRY0Py621Iu2VTPrW/MIH3uqdhlnp44xuY++S1c29Q11clL1Dv+8H94K93G5j99wviVnW3/9u+4tf0GfxG1/iX/nVz2KwtAzNfXXCyzi3zEbS2v+YpdXOLuhROvrXtJc33RSdI5p5wob7tFIZumkLWTLnwMaPFDpiRNRQHk9uyTYvDVzaw9qMAWaDwUzvEAmqIuspHYEKp9P20rr+WMWD44N5VpdxB4xT/OA7zVd/n92MI2QVWgWWdX1/b35rmh8sFscag0cnGoxVVYdCRKAMB8wIOrPQsBBUT2BcFP06iHgRDC9wSosDZJOSOfuKv+FLI9HBkG/BcNDzDPVjnvZi7kiR5doMqKthyN1wdNsp6/TBbyMMvlLtrvi//09Z2V6Ov3o7+Poffh4Yt44syxdppVm/i1aaT4ZW+qUuDW3gjgoOHmrLMOzRnJ/avApCEmXdEWNEZQDBYs5nkt5s6pv9TIdyIZcEQ6hM0pNdRVJwH9bG600IMhboanj48YO7b338TB+dd1303b9R/9Z/3LaQWsHBFScoWUcjLoASotntN7+wv7efZ5kml6vlsq0bEHzQoTkEUyj3BN8ghhBxHvG6pgzaqQrs4JRskHrMYcFDHPkH3C6fYdly8Q20UgxanEGcecfuFdt7GUs9dvlDMNdsCk9fMKnsQtz1AXcps1TVpvnht+SjBX1t0uTstTt6CAXgKY7BYwytCyE5+jxNMd63NwNQGrtZzwIZ6LESNG2vCWjX9eTLB08TjKRAb7pZrfR4gphEPW7Qs94XVZju80nOgrhp5IMvfT2d3fnZO9+d5smz02flaqF6yISBLPE4UVEUJJhpqSlgKPqyqOpKr9QX1gdhzwz7qDuZ9H3bQyQw2Cq6poOwTpbPgixoiuWTsnxt/8ZtrllnC5ngneaMEqHedGgT5CH8p5IwmNy7N0//wZMPfphO2gNOKQRcaDLZyCiGuFHOQtltNI2Ok5ikXoivGZztHZQpatquiiGys+u6Q9m/G/DXKILhvIg/+Jh98xmb7guOxdXDYKNEqYJ4fiO+effGF2p5eNQ+elYcn7VFE7d92smoasOuDQUU0Wpk07FWRixMNaFPmfONY01JYdmfssNOYjUkIxIFMUceUNtIxKhVgylwHFLoPVpFEeLYIwfGZ2ThZ0Z4bweingqMfsukm0xpKPcycHuxbQsE9TNz64d+VugCw/cqzPY0S5oplqvd84S9Deaw57aTQ21n4dbinWBjUGdjMtdG0eu/nNTw/umH7d++r86NwAv+3m+KG3deUqD6tNJfa5kjVhxmA63kijnJJIdjDBZdbmmlsg4+Rz4drSQjCMO66JZ3Su/k1rVO1kqPVhpp5nnl1OCVk9ZYYkrpSZP6YzfrMSNBK7KY6Mp6SnSFys5wJ0Zm8qfT/TvBadyBlhh8fJY9eVfOE8jPCyKJZYaet/rfKL77xuz+m2K9bj5+fP70sFisg6rNWz23qLCotbgLQtGprlGVVpylnizi1JEHYWDIh0FoHg8z3kd6mDjYoEWEIfG4imoZUScq9HsM0gerkOFroXLSEY1TohzuDQec2pspyqD3MMigNlJP/W9xpcGgI3VDzSkHQ8Gs+LQyz8EQEhjg8npzhxcWPoahLw8ZWrxoR2F1QfewuBhhkMZGxLcE8Wdf5Oq0/Bd/zWyx2PjP/hynu1cJcmX6BWxDT5kSBhcNTv4/eJEGOdKrvXDpdLd1cjPpq+FKlOkiYI5DCh3lhquhbiWzuBrYK8CTevYg7TQteTrr3+97Sv2htDkLTJCUn+Q33mLP6HLE2Sr8ybfar/xOBF5Eju3yAsYjFQjJw4VkaxWkdx7s3XvAzhfy+dH586PqbNmUGnEqafqwqUMlA2jG2jey6ninxTOP0kHZoRwvNmJ5cEXkuWBWGiEMQiassZ3bzsrOxx6YQU94gbFN8pDS0WOzXpnJsDc0V2AhI0O9vVNBGhdTjq1eA3FUOtZtZgWfQQ+WZjdTxZWIG9SVQfBJrsaCz5N6nuATdoCokF8XE5cyy36z3nz7L+hzF/H17XTJhdwUCWTChGEeREGk9YkZm87nM+iv03XoN47yfJJnE/2Azperw7NFUdb6PUIpyxCoZFM3mriFSZokYVkU9aYQeZ6EkGujN1utVl3bhdH6rf23g2i6f3P+xbe//uzRB7I8Wm1Om76UIfqlhb7BlM9nUQpJ25qXgpsbWkIITRr1NBqGOBlDzYJQa0VVpbkcD0IQFSJOZQiFhUTZROEyn7Bl+Wx1/nw63+fUfF0/viCgN2wsKTi1ox1QT89q7+CW/NI3Hr1fHUQ8CcLFZHN0dNLUKyjpmWYx9JwMywqqvtfg+lch5NyA8aNuoUZ8LoO0C0UAzVo7VX3C+SIK9lp4lcHh4+jhu92v/x63NiP0KnR6voa8nzC6fet2plEXpZuj0/Zk1TaNhmUURkpC0pJ+/nEYqxC6a7JQOaOeM3XQMNb37mLZxu8chxYW9uLOdYPpmYP24/4x9WZoDvIqNCgbUk1HQbGIMk7aKZJ7Z2O+fd1HlFW8zHp8LcBSYApSjEp7+kyU8rWp8ZBlmIPUQbnngL1t80dFjXuU0ma7ixH+3fZkiv7lWCyLH/y/9cP3zZebWfCVXxfzG5/2IMqJhTGnNF/JGqmG/+htMeNBtt5wmr78Osl2R2XNh8q2bVS2T6nd2JZ6Vm4zNfxqmSKKMypAbmilMWQyTAgyZU7sYrkmuRGVyUqwQtHJPGzi5FRfyltFdEPKK536PEqXeaonkhDn5/i9v6m/9DaPYkOpOSa5QjKtVnoTPem98fqDWZQsnx2XR+d9vdYw1zRSK5+9lnHALyEQCHrbakgGETE9z3oIAxc5Xu/RS3ofZqRybtOimduV+XbACzDs6YlyZ5fitgAgNw+P/rVsfjx4d2DQYMSHobOO0GzIRmWbPRhKa+GAGDjleLBJL/RguDVK/WuiR6WU8uavC6YXIV4dsWTr/+t/7gvTCoTNo+i3//QztLayHGx3kLZBlN2SM/d4YbWxNls3AHOGTWYbuNjXweybcHRmQLfzmNuzMPeb9zoJXKhhKcNJALO9ItVL9QQYCk+WfW/xJU3tBVMsDCszUJNVRpODoq6q2PoKc7jhgnpn9izC+MmtvfvHC5hyuzZ7+H739m8xo5xCOBwMGKQxxgNRVWESzaaTiItJmCyjk/LwrKuWXAs+zdw0y5NNzzosBxZAcnsPtbVNqFRgrCrcGgGobZ4d4g4p9vzGKMJtNYxRTLAxFRq4WXGmxAhx0mrjAt81NDPywx64e3OGIHL3lhlz5ckuCD4KUAcOgKXuthBns3gM4nxy6RRIwXZIPWbmD+8rCT4j9ehZbBNJYhE7BveFZTezhHGmKeF33qGvTRI+uzMrixJt3SxJYn2TkKJj/mjmFPRSM0Ko7qOX2SyLsPuMZpt9cwKN/sJY0yDZG3W5LEukcdgmVCooQhSJpqq7rpuleXLrznHFopb/gz/6YxWw82fv1Otnp8fPqrLUM1fbt63+f1fJUMwPDkLowCMgu0UqTeEQGbzBUOJEhFGSy74ou826qplmYJC+zgMeBQHQFH2cVPV7iSwXh+ent+Z7N7Grk8KqWUqQmIOEzwHP2F2IzW7cTeZ3407FIZvM9quiqtcbxtqIR9PJZJZnj54ebaqihgaP8CrCONJcWjWi2hQBJhdD/U+4/WgdqF8o9k1UlfnZgj1+zr5GMgJGqubDkC2vVNdqFS2Mw3D/xkEixCaO1mG4ed63dcO6Hi2IDLk1AFzYEi+c4IFDpce+o/pDZ8SZMm1FmJFDZg4n5UVxkwChXFM4Bl2VrAIDVfIVzaGwkplcBiIBdlhjCoNWRbnpQomqqm1DrvfrL1ZjdI9ajVBAMyHVkjR1pMe/OgJDCeN0B2YScAhTBhvKmNs8NokZA/iJ1gh75JGQ2CkRP79F33P77kP51LQDCX/zm+Lunc94qAtX7eSWW0GTk7Kf3e82zs4wQGv04m5ytjxzoK1GVm2dfjAV+78oy29xvTRHZKO9rdvb1CdyRknlWoYMJ7KMl87Eh7Axx1hRQppQNfPb04P9/U0RYpK4+NF77N9u2ASPhMMtDCLICZMablUchXmWh3dv52G4jpJ1IMrj01IB85TUgREwg4BCEJmnx2nIcyrXA7YTNjCRQYMByyMKN5MShGzEUFNS/Hpr6GA+DKltiSInAL3D3tlLsRHj0FyYcUI1yUl9zjEMfQz6I8exEsLgqJLn8CpJ3pozS4KRz2bHMBxhkHxxysh0pTx+6Q2YzwOD+p6qb3+bWVd4+PtfZ9ODz+wZuOzqzFTstrKUbufu/l0r5R7bNS9A+VMgd7yUuZfk6WweAA1EDNoG9mU1IOzYOGxHADRWSWugs8k/tqWq4VY2CejxdP81ZJa8k9EPfhH8caniFHBtKk9ylBEcmjMD+vq2kVEYTfI8uRNoxBVxoneujk8bqi1mDIHI7LCRqhN8dNU91GJUVEOwZ6aZFj0HAwGig6HrRO7Sqhx169HDbjKzhb19pqggmjeEhd1NEebsw1P2xuiPYHJclewCjrZ/2oKkr/Ux5tNU4rye1LMTum9ScVdMHgeaQJ1uyIzUG0bqZ0PcbmYpy035//xzturoIpsgOI4T2UFtn67rOW+g4ZIIEv24w0Ar36HW2RXNiPDQNfVbroqTo0JPbnt7+33fLc7O2qbWF6gZZxSK5XpRtb3mnnp8tOtNl+u5Ote7hpBsHukJKWDJ27/ydf3i/upb/2vYnS9PTttO88BOtqqTmjiKWql607R8vT+fpJFWXzoYWWEIrdOwmiVpXIyhDsNYsQEPdderJMk0902gmXiPc6/KUrWqnj99lERRMplOleVSYCyk3pCUSeoeDs55e3ffPH3apVlwd8LDtrmTiuePH2/WJ9AvJ87n+/Nczdq26/tevztNK4MoOD9f1psNEE0hgQRLznvRCnaICiAMvqoXz4744pjduEczg8B662hogdhP/Xz1I5rP59MomUbpsWLl0VG9rgNo+QNZ4m3X6bGhyXbnjOqABtv6WA0a7qgXmDKazViLsZYRG83IrIbMiXeYmroSE7F7RzWcMdIYUWxxImEN+JxkH2fbqr3y/jWHUv4vBmbSectGqrmPSJK8NLm6YExuD+i0Q/qJJD1VYLAX72TbkJ/K7Q1yE1f6uVstm/e+3/7sPZNCx3nw5a+J/VtX7TCG/9Z8ZD9f3EsZ8eKZRgY7pX2QoydsKKLlcWaqNeLLG2ODJNsyFoyuWfknvmoxMtO9bjUkE1x2ACvUpBGm45Mxmyt0HE9aESgGvXZ42Qc//5Hc/xOFvRIw8gcMIR3Wj2igaBrXEItvHszjbBGFRzDBnVdNF8FWAkq5tz3sE4hO2qkDyB3AsEfVz4sV9cUIQcOGP9HQM2mwjq4NZi98M44kewxNKUf+4U9P+erCYNACWVgdYizWRm94a9AoG4oMGOTKW2+H2RiGdM3ST5CXdvbwyKV3bmNvusAvzUIYHOIBXpG3un/8s/bvHqPODeeI//Q/un7TnTG4riWAd2+2xScGNcwyvG1VcLTtC0/sgXGAhoXC8BMbY2kHMNnAKr30HjloboSorT0Jq1I9T2d1yFN81Lxrood/W7/9WwwK6NnpGVkN9qtnHZZ0gJzfQNPLaP/G/l6aZkIcdU23XDe9DMB3FUDN6bbTElaQe0EpE5LoYqUAdxeDdUgoDEGSzOXAKb+ckyJLPzchiW66o5ihfnj00o5HzOdziTyW2zFH/nwvwQhxbMASc/8K09bOKYbKyjLlDRVzLluDzyR9+XfqEUTHvE3cJrMHGQwrinmOggGD10bcJTbLuqy+/1f0uYn4kztQiCpACxRFK2G/JciAJrOUpjUQvgj1hlQANjbNP5u2qYqNihI2m2fxvn7/bL1ea9IZpqnerCy1gigmkyzNsiCEjoiQUq1vpwsmLL1390t37z5Yl8vV6aOuOK03aw65L9GmKBoVKh6JmGpV9mVZQ4dILtM0BHM3FgRhIAkYpOHURcTlNIuXq7bY1DJIQxVncSDSIIXKMYrsH1HINpqg1aVmlhx7IKK+F5CXTk+NvscKvb/BzVt34iA4evz+4dlTTUlv3bmnn88nj56cnp4W/dnk5muggknZacorVBbx2TTLQjYJVbOuIhZqlazRPLfu9MA8C9lpxm+WKMRODoPHv+gP7lH/QGXGgkI3E3aQFPA5mehDQoHQ4x4qfqmugdL0EN8CsSqorJk2IQo9LPBXE27sgyXNDKqMsmcM5obt8cGCqZgJWjRsi/vSRklh8nDJn+LVQraj1SzSxpi4rnXcteVxDgIz+u0ai28rejmdQSKysfuGex1sgNj27LqNX3N8xZQ7u8GqcG5Cbm6cMTUGkbspC+zPf2k/fL9//pg+i6++Ln7ly+zK3B07PRqBZJmYWXZKJmVNjcyJGCtanP9VDSXu6CzmaMqIETf3kqIxiLDhg1T++3HxBoo8q2aipkrmJmeV/NcudYAZaYWX6vp8KHT0UkiXNN1BKNTS/YOFanutcfW29DPRTE0Tzdkh2EjVPDieZXlbx5jBEDz+WP1Gq2KscSrMYxRkS9T46Vo9fcdhlO5BvqBG31Hf1m2ttwwYdVjoIh7xEGPOcHqmm6ImDIQbyawB1sJwMNoYhcdls3gw9HLVYJFY5N6+Mqfb8QFdzk5izuEK/inX0MrXN7bZpAMYwVCQNNLgF8qzZFwJQ+Fb6uwd2Ttxxjg7rJz5Vg03sqXvmnnoWizuWkv53b+UlSmux17f42/82otc4dyhjF2oAWw7ZcDipP948X81CwlzU85zm264xJ0RhzA/GFgoeqTEBhw1NYMWavrIjkJKrKNbWe2AgiZN9WUkgWhUlyRRWC9HlFExs39HxQLNjtDqGVFmMi5wMuhwJcNJkxtixJ7vz79wDPkbvGvjD39Wv/WbSthhgKPYGkAHxIHBUQvdMEhn0+CuaqviVIN61WroB5xiXvSQDKirAj5NrkwBSGijSi5caBzkTOa+4HMUy1gNhksxSLQlP81MB6FQeMukX3lSjw0jFSsxMYqbtkoh30KCGQRjqcd8wUcGGJRPLv5S2WhkO8uqUVHTgVMb/Cg309jUH4NCPpxjWG9vZeDV7r74p0l738Es4Wo3Rf1vfkJfa8EeJbysqpQSdwK8dM0fw7CHMdmEPArjOGCBrOseOhnCEeJEhDFTa746azfL82yqdfwsjBvJxXS+F+YztVpxEUSTiYiTsmlPT84jFUdZfvPmF95++6uvv/kl/evTxx/qcdNKVddVWVZ63tZvCRLQ9QxHXXH1yK+bptwE7TqZ5ixLVZIEeG0k9vSOYRJOJrniYlU0HC0KoFOIQF/oqpWBDG5F2YRFZV11baWcDme1HqB0IAcDjPmHKBAwdAciCqI0e5Am0U+//1yty4OE3bhzL8pnP/3pw7Pjk/78HCySbdvJRg/yrtE3UIRROJ3Pouke13yza1ZrTQrhbW6S4Ekub5ZYfujsnD9Bhzg1fAHsKuxArk9p5FODIVpBzPO7+1PWlLKpoON5y6FQEkasQjKspAmawoXRic9HepMyfVaBQWNiwWCiVGzw6qmhcK4Zsgq7fdqwOCozocBJ50adqcZg5KTNLLPm9kH7GbwHdtLZ8j47goLPgoKqwT+pn4oLtHSb0aajJgEku7aYrgEUdyLcmXQG5qN8lJsjWTntChd+vouGVvvxk/74nL4GX3iL7994kU1kxCPH4s3791KBx5jllszf181h1jziEUc2bGwl4sAi1XCo4UfmncKza8iRjcMJOeVfNPM3cT+prf+8m1WWgg7uc/8I0nQMwsFwlk3ui1XcgyAUP3vIqlZljJSIDnslaAxGmMSGwWayxpgyMYn3Xr9TyLpiUFata3pkjyGkEHS9kFTHCkuFcW76ipMlwIoPgiEkz3E2VAHhJkLZqGG7YYhEHpkxsGuT5+NRT+4AoBwMYREjjJAcshjcQQ09GFKDWDK+Yl6CF/Vl35zt4+ydgu2G4UCjjYAdmSc905Id2K4XBD0M8SpgqB9g/YMfssq0To3+/jeVFnJXAc3Sv10o8y1DF1HmDeZdx2U+vXArByu1fxBlczZ8zI8PoNhotHv+iNHXMaAUDScPMnZjA0YL+fFibJa+Md4DqWnNhQs/TGdvMnSItzJ85xP2h2uVTZjpLG/uhwSfjzj9vwZD3YJpohFXaxH6XLXrFWTmMsyy0bt3CAKUPljogUMKALLSIYrRhKlAngpl5pAv3YY9kn/b0HRmJQVoRyYvHvOT6GbNyYanbaQIfqShjQ50ptzYxxMJK0DsjHTBezeMK2WCY6CiDkk9iL5U3jDYHk4e3IygxxVGOfRcBMo6Ko0XYzT01Jbgk58SaruYZdu0736PrY0rvIvD9XS/K1smgwmovIHmjHGahWmKtRs7zZ8UwwLh2AFcP/amhRY4+weTrulkFzZtfXxUVW0V5vmNB3cm0+np2WnYB/o8RdH1y6bbtLGMD/Zu3X7zwVtf/dq9+6/rufnJs8cnzz8GS2bTxMBboq5li3XTsBj6RcUyTZIoTuJI8brFRjmd6HoWQph/aPI5VNvKCsyZycHNWTYp21aTy2Yah3kEqdnnVSXSPF6XQdSrNnj84Xt6CN24eRufskT+qt8nGCIktFeEyRxkCaSJJnGoh3yQ3X/jJz9ITs7XNS/30iiK48lsdj/NTxdloble2/R9rR9SVSz0HaVJmmVZGgSx4EiTujQOeRhrxlmwRp2s4S2WvTg6Z5ulmt7givnDwElKam4eKaUv4vad25Fih6pfn5zqjaMkgkyCtqXpfkSPnHLD7eh3lggLI1MGjw1QkGwgo84dPPxVpA9xN7rRaMZd4IfZkDK7KfzYG9vKyA9lbWzDNL0VOEzre2gbiv5pzdpZjwmvws5idHfca5HGxo2InHnG+gWsfBCukbq5DYr0MUkTylgC7NyEbZpeob3ksqV/9rD/4CHbYASuvs8HX+bT6+bueA/SMqzxr1sCz75hZcSYYuMXPT6cJzzMNraznC8G3U/Mvh/GbAM6my/uyIj5y5wAo4aWzFVFYVsb42/MHsOU0rQ34R/bJBkoW+IS78BUvuwh0BfrBkGTuiMZ1UxkpJqfVMHTh938QKvSdpiaMAwaqWhS1YRTJlxkk/zB6w9CqU6fPKqbViM9jkJIJ+igWt+IV9CgMqRReM/HggWFoh1slnd51j3iwdswpI7tNvrYGDwZHw5LD5/KK2Cp28G04t7qBQyyy2EosNQEtSwjDU+6fp7M2Wa2JJkZaj6RdRjkLu7EYZAewjDKwMZKpsRB6L6KRS4Omx89ZA05eZj4+u/CS79iUQMdZm7YOc3Juu8vomy0v/9dXfxkjjne1L2g4daHs2+dSVlOapmfM0ma+HgLohGDpKScXjlqaeteWlo5BCp7x8WsOzF8xX2hC6Oxdmp0BdBdD8LU9K/PZVhxntF779rw2QftF7/uXrQBhS/4zG3LtpdN16eCayF79/69WLCzZ7I4a0UgNCPhaEAlETN6FtLMO447KlNBxCprMCatsoVGFsW5G3ZjSWZmSXO1FxHHmBc9xowOyV1dE1zPuS/4rkYcM/MVpK4C1wa1Dn12nNsp00pMYQC0JfUIcWpo3mgEH/cjveheiWb6rior+NTQZO26/HIXs2yq8rvfos99yDe38zjLu3rRIYMMoBxjksRZHCVYvQPmF02gWtmHkcDCPV1bNnEUZbOMn7VlVyZBNE2zWIi+ahYfPD3Rt5AGWuXoNo0mX7wXeZhNssne/Mbt+2+kk3nZ1nXdPP7kJ215Fqhe01UZiAbyrPnefK9oVQFljSXZ46B9jkqUnJcihprlvYgbPeVXCXC/ECKAG1lU7RSKSEbMlkOAJKAeyq82db1cnIfwtsRifbg6e/aFr/zWjVuvRdhEUUCaOVqiITy/7zqTLwDQgdSlUMOn6sDVdlqsTo/KNM03VR3nswevH2gyDIbWYr1YnNTlGgypUPoO2opn04nmoMo45EIJBYZW1UmZbdBsuTzlJ89YfktTeQw0kCYwubeV0KBYKCsVa0Sf72d70/t10HdCNWcLfU96yg9CDWJJ046kUCccEybtUNm8UTfwzNBC2yaLjSHPBAQ4coiWFdoODwK5bxJrKAjMHBCenmONJfRVb4IRMQEW5YJVlFnNWzOCR8PPShq2S84RzCguRoCPpHfQoNEvMK+fdieHhLAtqbhFlPLJJZ5GDE/Jm7URoWKsT5pcH0fBP7elffRhd/TUnPTBPrt/nyXZi3Yy89V2l50RuxnW2El74ItOxzUbWWbpze/2lVg6z6xgU96gshTTyjdHoczRJL0vI6R63zoid35knngzdzjagPk7uewBIqZUX4W26sflMM2Y0FypbtZFdcjYFBrU4qN8/CH78jch603qOUBhWRRbB5puRsMwYhvVNyGb3Du4kfJaT/7iGdtUkLIoVKRRKMC5TrLEMPDRg7W8yjwzeoUcp+XARrhi5RSbu0TDWhDG0CyDbU+w9nWC+zlbnyuUYo4KMOxDwCGJHuP1k5iYN17ciBnE4RiGpiIYTJBCej+Z2BjrSuaW6fvRWg6GzMk5/DTERrtnYeYdMuuO5wH6zep7L7PU73xncIUfZMGv/AYPXlwg3QHC/h3oIbNZRz7KmKHLY0x5nFK6W1eWEDKLF++kyqKJe2cfLsAjmkZS2QlBWRXL4YSZKgoj46TJcbHFLGlnrHpu8Ea+btsM2UQwK+NRN9v0rqIsFvmCKDd621J1VVMXxSMRvt3j7N914ZNH1RtfxcGCfkilJ3BoZidIKUPEGYMnmHjYWgv1WKSvHcxz0Uas5bJfbfRJQs1NRE+ZZZIbe4Fw9NEdxQ9dUKYSM5TrMgMJaloL89itnVVhH2XUKxFrCjPk0Qwbei+IWwMfNxWJwGhKAdbCKHqEOFuVa/Rm7TF2CD7cSQaSKytke1NU39bcwAAjAtGW1HOHVVawKo9cupnHgc4GmnFByVfmCybPfhqs7YJQ17U/edd8DMXxfgYJYVA+I2Ii6hQY3CJ4kYJHYKzGu+u7poILALnOukbzuSbR5G6S9qJoIeqIQ124MA705Na0omA5i3iU1GDAhmY8SZblk8l8Nluslp/87JOyPO6L00Dq8+uJPapF0GvCFKVFVWvVZ54GmheWq+O2CKLwln4+bRB3vQp6GfcmfqvvYRbVZA6K+xcb/cCjEJv9tE3ftCyHzpL6OTVVve7gLMCXWdC16qP3vnf0/LV79794cHArThIorQEskkGJS3yyUCyIY2VXfXB9qECks71VsVieL8MQSG/cszhn6WR2995dxm6dHOdNWQToFOskBqJgZjgPo0REIkygVlOclGfrbAOuT744FUeH7A0zK4N3CbzhIQ2aDvpMooUcdLi+7cNJEt+8fUuuN2dV3a02CkIREn25zGZ3K9PEmON0wl02H40ZP2aQkgfgF6OnDZjhXmPV0XBkvml1cHl5n4Y+p1aHY4MR5lMtDmwSw288sWQuyCJtAJViQ/0hPxnTo0HK/iRMUOjgOBiewC7jw+e6dE8e98dH9Fk8eMD399QLr8EwPvvtclppZNKw2goyyzKZ+c/8bgWhSYKxK71f8XCWmlvp52Se8gilvyAaBlnXWxMJFH5VZDyhs7qrMqLOirmh1qZ0dhlzYKrYx3obWokcj5l67BA9RnwF/C56vloXzWpz1CgNuwgHS/DJR7yniGSqIAIlI0IoWMta2UFMOWJKH1drqTKKZ/N5d/cuK8pV3WieGoswTqAcGGp00J8MxxOXA5u3j5o5/ofnYtik18BQGPZFhEVYhum8VPaZK5sfSz9uxd0PXnGzr2v4uG3fudYyaAhWiRnDkOz6fAj3IvuHg6SFoSfQHAY9463Za2wFf/V4bN7/O2Vd4cGvfxld4Vce3KLMEbstlNlXy9yv5nqdIcwDl9q6Ix+XbkunMg5QU95sdoFWmsM4A6Ny1SsRbVR40lQPktKGH5tKP4YOKjnQUWZCgy2b9D9QjLOWabawpaJYKYzTwGqyFMQERbikBtpqU62KJw17G1OkuBa+j56y37WTknNJ43WG0DUk1D9gR2QMbQS+KJumTrNsOpuxW7fkplgUleYfMZCRgGPOXD/wR0Lc8FB8xHkP2urUiBs75Abn1GBCxf8otMzKScxntwWI+CD57DduWKYRlLas0adb3BSN4LJDyvvVF3wjqccGuJnfRoizo8vIu0sRt/UgXrRsM0u4/PW6/bsn9FXPi084a7pWRHEcxJrh6AEJ4YEQVyqTPAGCFQLphBKk6JrUFxaEkR5GVV03Kmw1qWlaKJcte0htxqbc+iA9CQ+0WISxmO8f3Ll/v2rrJ88+7urn7cnjarPM40QfHuZ9aO+DZXpggPfMhPABdlrsggN+KS5DtOemKtV/u67D0CYMdmyVJnZ9EvZdW5Ul7qtms2kcxXrYrTarQMn9/T39t63LJJfdafPR4qh6/e07r39RE160HvAw1OfXly20IAGGKNpG8GePPxFBmOZZEYRJkjbgAWdaSqmyU2drfcy9vVmez6aTmVbCNMetofRSuz9P8zyHmEgecJEESRq1NTtds48wqG5V8rMlJuIIhX3EqekWPF6MEFFU4RwLLK+aIoxm05sHTVFA/rt+Dpqqi6iXXUD1Rqj+iSmNy6D1EZUux7hR8MhBGSST9iMxXJrhXnBtzFoijYFHCWWs8CCoIbwlDCBtQQOrIwTBszJeb0MwKZoFfGe209wQhYUVjgQZVyjNiNvRTtLd1DbZQqElK/64tz4IO/VK43bDoBaaRbgtR80s0vwjKw84W5HWloObjamu9Odqs1Rd0330TB6bPgX8zbfZ3q1rMUtHl3dZTRytVMMOzEq5rYnKez4DpbMc1Jb6dV+VYoOodNJPOYMlVe8zIlfaFBwr+qT9Kx1vdCUqPYFHV2UtnUZAWpuMJ/CgAh+ZULBMuuqoUF9vtkYpy7VOBu0KZFtWGrBdUTH9Lwv6sDMv/INnYrNhk9tUHwg5bE/ST8FYVi1K4B50435Rrm/P927cu1mtVxVkGUK7cojZkBjOJQQfAgH6vicyhqxYMgoIg9BMCsGggnqSmiBz/Ie2YxijI00JFOTPcCRQewPoZC96zvQkjF84wpAGD2ERyy2To8dElblRzpUJU1GGxQwpak4fFPzC6PM8sLthqMx3yzGNMLcwVJSp4ZMre+gtGF7EIJWMEa8Cg+1Pf8a0RKPjv/WVIYjyssXXY8e00jw/LwpzizpuT1vjfw0FsgbL4dnYPz6cB21uYKveZdgjkAlRSZNsY+ZOhzDXS0dSpXqzhg19d3pDL3u3sfThhj8BDrSogg3BEShNTXfogCVFJ7Wc0xKz21RNUbabkpXtGrqotDASexU9W8b1RmVToKfQ+CrgkgxsQCeJklMpVjwN1tuU/aatZ2k2u3lQa7m3XLUQHxkKvA3ot8wD5JQMY6kZ1YMnLYqeAWb6hsqUXmYV+ucgzxwln43tofZCsEFAExu6PACtHIz/CvxZHcd0bAz3slEsDnEMVT7BrRXTmlOQGQpbupNRyqwngS4RfJIsiqP1gw1lJPi8FnxqiJFUI3ZtR7E7rS/4lLQGpEHwwdxyXchdYJZd07z3PXfWOhILqDAuoiQOWETuUP0omqbr1Lqoa80TswxKcFB9XOCJQOlgZGHnRTQeM2rypCjulDuRQ77lQMRZPt/bj9L4+OS5ao5lebI5P9ZaSKJJa6hpIqScd22Lr5O12J/bluZgXd3qUdGCoxoolR5J03yir6qHCwAB0zQNVd9EQ4YmorWGQprGoBIBV4ZsftZUfVWBFblrNQWKM82/upNH77Zt/dobX57kM+wKChGmeriGEHKJeTJte3Z2psdaUdTrsppP95b9mWr0E2y1TKsZlOdcr9dpHKapfn4hdKHV832kqWQugfxxMH8yNYmSfO8mv3lbiZ9Dok3V8ZNzXqzUJLWEj96uNHkz1hqkwd12fd03e1k22Z+ls2m53Oh1ikQPo6o5pm4XkEgzp2POOzq2lYBqXcO8pJ9qnGoOHYP6FwpktUp2YDzqKJgGDThIa7GCLqqR2AdAQDUlqhnAKBQMOwcIaY0TptEHUkwSZAyz843r1uRnj6yNJJXUwCQv1aW2hztub50Tgy1vbJ+9juFjkNBb5/oceaWmMM8/7p8+NvWG9MR87wtsun8tZmll9phWbgkyb2v3g2LOiqb8ZyWHso9O2jFmxZ876LbEtCdVVju2q5Tp6I0D2CWDWyHo0UrHAilHzFU1MhuaXxWzQo72gxZaELaCCxgmrRkGCzcbOQPuOazKLqumXG+aTcHrNuK8CeOeNYp4c91HP/5W8ycPWBRSSKTEYDK89d5hkIFlVUKUN5eTPM/25vFk0lat7IyNBWcqYoOMgtHIQMARGlBNGSvx9cYJhoM+jPQsEUVBpLVZEVBhP7gdMN30WHSCYNgxTPXtpME3wxDzkLqwGnnl4iBRmNEEgFelTGiKK4JkdmKK+dLDwlAoG3Y8HnLbY3ILFz7orEgdb30dDJKsvHAWwV+2E5Ys1+3DY+gfg0vw1tdZEF4HaFsoY96Y92vCDHuYd7s9gym19VR3TXG7ND//0V6klY6h0ji3tNJesqOVFnXDFySLzEZMWvapHNO0tkwyV2KiDa4GUYFfDLqZNYXSyC3rcrVpNxut0SVaDobhRjUzqvHdNvHjD+TeXWUej7EFKqvSMqtBWk6klbqede2EpWme5nvzZDrpykb1nHqjoTFUGIVMUflIHCco6rHtjM2rwyOCEzFKuOYaAQcDGpgf0bsPSillyBkzFlDdriX/hzJCVaBZ1fMGUI12431GrZFZqUeII1eidHoI9UTYEk4YryW5nZq9kTcem+Pxb0ig8Kwm2wXfXww3s50w/Hh0ous3J7jgDe/a+t0fmo8BP7+VJvkkiCLIYAElXeGjhHIaTd10ZdEDP4P42SzRlCSCjVgLjRaZahQvYD5r3QhRZHKgkF9mzBBhkuTzWZQnx+fHi/JQ8ObsfLEpq5RahEahlAVFGEJPC+ps1eqhEHKkMZLCBcCOABoNGCjbNsb2Dz1WlqvKCgqxhxBBKDhZran2uFamZJKkaZIkYr4+P9FrIBazb1W7TkGGNPUJe9zXt+5+6eDgpr4SfL48DkMqH6fHXlkUTV2tV6vNejPbn5BJAik0XJZ+QlUN9YCmk/zG/n4WJz0DbnuyLOOoITWMQ5Y6hz5Csp5Mw3iJNRpWZ/z8ROV34BkJ7hQ3EqumlwbOGujLayDIKs3y2XydL+tWc03QLSTUZBOmwCuClYdYvAjFjKlhG4AY009HYGBLPJkm8/0ojjQVBqnGBforQVQrKgcKfb3AF9g28KS7Rv/XM9lEVBcJCjlBFzmjgmFSOpkoSH1DOgcNJClIxDQOYfYGfZ/aMJi3kMEuCC+2tRfNAlY7ZKOSlOPDCWx59yKMfAbXxcsu3cnz/twUSGev7bG99FMe4ALDcwxwp9j0zE/DOkciB17JhopvY8E52sudxwyDC8LTEkQr5Ez8sIvOGiSgbVPMqMYHM/SXK9sFQ/qSESVdh3IU/69PAT1eNfPqwb4A488KTNGrerXpylLWbdwpTeVSLjIeFTKa8pqmxeBvf8z+4J+wMDOe7BFNVqaeK91A17VNw7M4n0zS2axcl52sgTSCoZ5jbT5bRgdaMAYo4SwMwcaiZVoExdc0kYxjjUGtbCegjkYBlozGSppQUaLH2mwo9hScsoFOtT3osF0AjWQxFhoKv5FpkNR4QV+NHUMZoWoZCD3rwfFn4jvdNy8/z6yw63eNO28zY0tAjHtFybZgSNGV19DxPpel+cl3VLkxX7KI3f3C9StZusWN+V0/mQ3UhZXM32c8xzi1TY138Q6zfa5B9fbtUYPt0iTfMPviyYxnob0daukCMwGT3SjFR3ppOoaioqMcIoo7+Kt/CLCDIezaKb2mXC4182NNG0uugZYHYc7EhoUz8IkyaKjz8IP6q38A190b+mWrHNgHSzYMqP+H2iScHluOp1E2mUzm83JZtFWjrzcwPXSENNZDCFyzAof3XGGnV65ZC6RJBCAR9Quf3L4HLVcoJRiskQwB14Edi1oQ9RiIpsVdg5KvBSRqthPDYQG2nA1ZjFbLQ2mnjOALrLxzzN/dHh8j7sKAGBC3A3QjcelGAbk2nSo3ppe/FMRdYJZ6Pn7+zHwMeDFNIHYTZmmt2Qa8x2qWvMHkC6056MmtbWTQ63cRaCbahEGf5OBg7fQwU6KuGgmZN4EzN6Cq3ZPtDGZIpqIkDfPs2fLw+PxJmDQa1mXVBkGcQaXLXL9uhu6kMAzd8O/ByYSR6BTAIKB2HKZPaZ0Dilp1aGBztb5w5u+TmOmho2ddPT70G6qqCmii3gFMrolm0MvNiWaKaRLnkQhayYN4Op0u1kdHUuSaXocTcu3oMQlFPVVLGThappyenDZVydQkS1NoJFRDeJc+NocejmAqrZt2ud4Uda13juMQSRnUMoeqeInQUqKoi5D39SQhZinOIdRS3vsqJA5AmIGikDAyv1iRpoc7EL4aupa3mh/PDvbWy5W+gKqoUhPbETKT28VMo1ToV972SmMsgDIqSRTNZ9kkTye5ppOh5rb5VKsK+qlAyU3kaGDrQfeiRppGl2wxvlPfQNtWlebVdb8p+GaFCUn0rtBz1pM+iEFj1tdmPIrMhgZLp6rxIVxzEGn+twE3fBe1dEAR3B3ElOWghgLmaBds+UQuuZe7dwEQw8X80ha5OJOrFX0WN2/yyWR4EteYEQa3mxf6yEY2gOFA1s3MPJvlYMNkzPs0/mAeMnP+O8cJhwvx2Is9iTKJaMpIDGeDH4yXZj9jqnRccxCMw0pFXeZQrVSU12pM++gWl6haKWeuYXYwy7Yr1ytZ1ymaByPN97CT+IYjBaWR9mQpTp6rbC6puygfbgFicsBDThGcoH5VVS3TPJ9O5jdubNbFWoOsaRLUpBh2oIZdKZ8Hex9g6BiHRrVRGOVZPJtmkyzJsjDLouk8jBMwXEbQ5IzUabSXQMFAABo0jZAdKXdNW5Z1Vzf9asHKAqcmAZVahMTkM5SqivpYINwoOR1mcvfSTRymH5vlL1tS7moYkjZnwETeFs5sUw9rDh1jzYm6C+6BYRh9Tspd+/hDhvFUcBlfe4OFwacBmhvtW9c3wMmtMX+t2jX8tXuwAXN28Lsd1WhH5a9xhzcjkzHHGK3X2qeOBji2vuzIu62GiBRlk8ZHaqUpGetcCq7JuPEZWE3LHAADUTrVdMVyxfouE1rKxjGkrMKlbYB7YBBC14vDc4r7pHvhlFgT8PG80pNrHgUfyFVwisap1sFmN24uluuiW6imJzYZYG6ZaeJBig3gBrrVQQ8Dja00S6cTLfU04oI0TvdvQU5GqAVfFJKxE25La3FQjxNcKxhZDYCD2LxGU5SurFSxUZuVlh4dqiOCIk2UiSugGBKmmI2thvav5v1Jm3bgEMFGHjSDRyz7ewXi3PgbYrOULUZlG1/xXVLvGojb7dG7rsVyhzdcz1oPP6LP+i0thGg1VVFBlurJLgc6UbSBaKK4i1OWZmGcapU6isUkZKFqy77TxErTTqG5ZtOKat1ojhnQs8XRZ0KDYQBAyC+oGHFwtjlf1id1s4obpalfNpkGSZJFXBO+RGvuuFQVBMrjO0IJoDrzQKERFPRipNQlzRSRSKFZQksLsFWm+ulBD0hYEkgZQ9dAUzcKOlUmsH2aap54vlxDfFuWhlGYJTFEBKt2lqjz8my5PEuyJMRqFMbVBAJD7e/tP+M8B042gbJHQo/SaF2WmFkF6BOQZghALvXpqloPvSzP5/t7mrfp8QkzPuhOIeTUR2Gh5QtDBfp8oU5OgfEIK0YtuUSHXs9cdykl66pabTbRdDabzavbt8qiXpSVvsVQPxaB3n7idRgFC+4KOJ3QN55M8mxvNtnfn8y1VJuECRR3qsjryHvw5ylTnNpU8RSQc85DMI3kGAHWo5G4WS7L07NuU7RNDZX/+l6fSWM7pDwjadBlkSAZ0Uvwb4W+89ss3lhXlP9p2csQGDaOGxkdYeR7g39pfhTcUVdzBLfvZehyv+6E00s74q5a+ueH8vTUnOjGrSCfiCFz/QUSzzN2KNvC0O5KvzsCaCjkQDSt2400bpzOcGYyYw8GnVBcMsvyzAUpj4F6zJNZa4npCSdNfzWqKACSgqEJgSIpJcXoOyopsbE

więcej


więcej

Aktualności

 

2020.04.14
KOMUNIKAT
Gabinet jest czynny. Aktualnie wstrzymane są wizyty planowe. W sprawach pilnych proszę...

> więcej

 

2020.03.16
KOMUNIKAT
Od 16 marca 2020 roku do odwołania, zgodnie z rekomendacją Komisji Stomatologicznej NRL,...

> więcej

 

2019.11.15
PŁATNOŚCI KARTĄ
Od listopada 2019 roku przyjmujemy także płatności kartą.

> więcej> Więcej aktualnościOpieka dla Twojej rodziny
Leczemy pacjentów w każdym wieku. Chętnie dzielimy się również nasza wiedzą z zakresu higieny, profilaktyki i zasad dbania o zęby z najmłodszymi, organizując spotkania dla dzieci w szkołach i przedszkolach.
Piękny biały uśmiech
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty z zakresu stomatologii estetycznej. Teraz w łatwy i bezbolesny sposób możesz udoskonalić swój uśmiech poprzez nowoczesne zabiegi wybielania zębów. Zapraszamy do kontaktu!
0
ul. Wiosenna 6e
57-300 Kłodzko

kontakt@lek-med.pl
tel. kom. 601 58 61 41
tel. (74) 865 96 46
Godziny przyjęć w gabinecie:
Poniedziałek 13.00 – 19.00
Wtorek 9.00 – 15.00
Środa 11.00 – 17.00
Czwartek 13.00 – 19.00
Piątek 9.00 – 14.00